Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: diamondringnew trong 09:46:07 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20865Tiêu đề: Quang 9
Gửi bởi: diamondringnew trong 09:46:07 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
       
          Đặt vật AB =2cm vuông góc với trục chính (A thuộc trục chính) .Nhìn qua TK người ta thấy ảnh A'B' của AB cùng chiều với vật và cao gấp 5 lần vật
                a) Vẽ ảnh A'B' của AB qa TK .Dựa vào hvẽ. CM công thức sao ; 1/f=1/d-1/d'. Khi AB dịch chuyển dọc theo trục chính lại gần TK thì ảnh ảo của nó dịch chuyển theo chiều nào ? vì sao ?
                b) Bây h đặt AB nằm dọc theo trục chính của TK, đầu A vẫn nằm ở vị trí cũ, đầu nhọn  B của nó hướng thằng về quang tâm O. Nhìn qa TK thì tkấy ảnh cùa nó cũng nằm dọc theo trục chính và có h=25cm. Hãy tính f của TK?
                c) Dịch chuyển đầu A đến vị trí khác. Gọi A' là ảnh ảo của A qa TK, F là tiêu điểm vật của TK qa hình . Bằng pkép vẽ hay xđịnh O và F' của TK..
       

        Em đang kần gấp.....anh chị giải hộ ạ