Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: MTP trong 12:16:17 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20852Tiêu đề: Bài giao động điều hòa vật lý 12
Gửi bởi: MTP trong 12:16:17 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2014
1 vật dao động điều hòa w=2pi rad/s.A=10 cm..tính smax,smin trong các tg sau
a)t=4T/3.t=7T/6,t=9T/8..tks m.n trước nha


Tiêu đề: Trả lời: Bài giao động điều hòa vật lý 12
Gửi bởi: Libra.soo trong 12:39:47 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2014
1 vật dao động điều hòa w=2pi rad/s.A=10 cm..tính smax,smin trong các tg sau
a)t=4T/3.t=7T/6,t=9T/8..tks m.n trước nha
..................
Bạn vẽ sơ đồ thời gian sẽ hiểu,mình dùng pp này,mọi người có cách hay và nhanh hơn cho mình tham khảo với!
 
a)t=4T/3= T+T/3
 *Tính Smax:Điểm xuất phát tại x=A[tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex],vật theo chiều âm. => S max = 4A+ [tex]\frac{2A\sqrt{3}}{2}[/tex] = A(4+[tex]\sqrt{3}[/tex])
 *Tính Smin: xuất phát tại x=[tex]\frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex],đi theo chiều dương => S min =A(6-[tex]\sqrt{3}[/tex])

b)Cả 2 TH cùng xuất phát tại x=[tex]\frac{A}{2}[/tex]
 *Smax:vật theo chiều âm => Smax = A+[tex]\frac{A}{2}[/tex]+[tex]\frac{A}{2}[/tex] = 5A
 *Smin :vật thao chiều dương => Smin = A+[tex]\frac{A}{2}[/tex] = 4,5A

c)Xuất phát tại x=[tex]\frac{A\sqrt{2}}{2}[/tex]
 *Smax:vật theo chiều âm: Smax = A+[tex]\frac{A\sqrt{2}}{2}[/tex] = A(1+[tex]\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex])

 *Smin:vật theo chiều dương: Smin = A+(A-[tex]\frac{A\sqrt{2}}{2}[/tex]) = A(2-[tex]\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex])


(Nhược điểm của pp này:phải thuộc sơ đồ thời gian)
Tiêu đề: Trả lời: Bài giao động điều hòa vật lý 12
Gửi bởi: masoi_hd trong 12:41:29 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2014
Bạn tham khảo phương pháp trong ảnh đính kèm nhé :v


Tiêu đề: Trả lời: Bài giao động điều hòa vật lý 12
Gửi bởi: MTP trong 12:46:02 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2014
tks mn