Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: bachnien trong 07:15:58 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20849Tiêu đề: bài tập sóng cơ đề thi thử đhsphn lần 1
Gửi bởi: bachnien trong 07:15:58 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2014
M và N là hai điểm trên cùng một phương truyền sóng trên mặt nước, cách nguồn theo thứ tự d1 = 5 cm, d2  = 20 cm. Biết rằng các vòng tròn đồng tâm của sóng nhận được năng lượng dao động như nhau. Tại M, phương trình sóng có dạng u(m) = 5cos (10[tex]\pi[/tex]t + [tex]\pi /3[/tex]). Vận tốc truyền sóng là v = 30cm/s. Tại thời điểm t li độ dao động của phần tử nước tại M là u(M) = 4 cm, lúc đó li độ dao động của phần tử nước tại N là:
A. 4cm

B. -2 cm
C. 2 cm
D. -4 cm


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ đề thi thử đhsphn lần 1
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 09:13:50 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2014
M, N đối pha nên tỉ số li độ ngược dấu tỉ số biên độ => loại A, C.
 Chọn nhanh: năng lượng giảm => chọn B.

năng lương giảm theo bậc 1 của bán kính (chu vi) nên biên độ giảm theo √r mà r2 = 4r1 nên A2 = A1/2