Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Lặng Yên trong 05:14:06 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20847Tiêu đề: Nhiệt phân muối nitrat.
Gửi bởi: Lặng Yên trong 05:14:06 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2014
(Biết: O=16; H=1; N=14) Nhiệt phân một muối nitrat kim loại có hóa trị không đổi thu được hỗn hợp khí X và oxit kim loại. Khối lượng riêng của hỗn hợp khí X ở điều kiện chuẩn là?
Chọn câu trả lời đúng:
A: 1,897 gam/L.
B: 1,741 gam/L.
C: 1,845 gam/L.
D: 1,929 gam/L.

Mong các cậu giải đáp giúp tớ bài tập này! Cảm ơn các cậu!  ;)
Tiêu đề: Trả lời: Nhiệt phân muối nitrat.
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:54:22 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2014
Có thiếu đề bài k vậy?


Tiêu đề: Trả lời: Nhiệt phân muối nitrat.
Gửi bởi: habilis trong 01:30:25 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2014
(Biết: O=16; H=1; N=14) Nhiệt phân một muối nitrat kim loại có hóa trị không đổi thu được hỗn hợp khí X và oxit kim loại. Khối lượng riêng của hỗn hợp khí X ở điều kiện chuẩn là?
Chọn câu trả lời đúng:
A: 1,897 gam/L.
B: 1,741 gam/L.
C: 1,845 gam/L.
D: 1,929 gam/L.

Mong các cậu giải đáp giúp tớ bài tập này! Cảm ơn các cậu!  ;)Phải có điều kiện nào để tìm được kim loại. Bài này thiếu dữ kiện rồi.


Tiêu đề: Trả lời: Nhiệt phân muối nitrat.
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 06:38:10 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2014
Theo t thi vi tao oxit kim loai vaf hoa tri khong doi nen san pham co khi [tex]NO_2, \ O_2[/tex] theo ty le 4:1.

Vay coi [tex]n_{NO_2}=4, \ n_{O_2}=1[/tex] co KLR cua hon hop khi la [tex]\dfrac{4.46+32}{5.22,4}[/tex]

Ra D nha

P/s: Mn thong cam unikey nha em bi hong, viet tam k dau