Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Ngọc Anh trong 01:30:11 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20846Tiêu đề: Lượng tử
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 01:30:11 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2014
Một photon có năng lượng [tex]\varepsilon '[/tex] bay qua hai nguyên tử đang ở mức kích thích. Sau đó ngoài photon [tex]\varepsilon '[/tex] còn có thêm 2 photon [tex]\varepsilon _{1}[/tex] và [tex]\varepsilon _{2}[/tex] đi ra. Photon [tex]\varepsilon _{2}[/tex] bay ngược hướng với photon [tex]\varepsilon'[/tex]. Sóng điện từ ứng với photon [tex]\varepsilon_{1}[/tex] ngược pha với sóng điện từ ứng với photon [tex]\varepsilon'[/tex]. Photon nào được phát xạ do cảm ứng?
A. Không photon nào
B. Photon [tex]\varepsilon_{1}[/tex]
C. Cả photon [tex]\varepsilon_{1}[/tex] và [tex]\varepsilon_{2}[/tex]
D. Photon [tex]\varepsilon_{2}[/tex]

Mong các thầy cô và các bạn giúp em bài tập này với ạ. Thật ra thì em không hiểu đề bài cho lắm. Các thầy và các bạn giải thích kĩ giúp em với. Em cảm ơn rất nhiều ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử
Gửi bởi: superburglar trong 01:36:53 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2014
Một photon có năng lượng [tex]\varepsilon '[/tex] bay qua hai nguyên tử đang ở mức kích thích. Sau đó ngoài photon [tex]\varepsilon '[/tex] còn có thêm 2 photon [tex]\varepsilon _{1}[/tex] và [tex]\varepsilon _{2}[/tex] đi ra. Photon [tex]\varepsilon _{2}[/tex] bay ngược hướng với photon [tex]\varepsilon'[/tex]. Sóng điện từ ứng với photon [tex]\varepsilon_{1}[/tex] ngược pha với sóng điện từ ứng với photon [tex]\varepsilon'[/tex]. Photon nào được phát xạ do cảm ứng?
A. Không photon nào
B. Photon [tex]\varepsilon_{1}[/tex]
C. Cả photon [tex]\varepsilon_{1}[/tex] và [tex]\varepsilon_{2}[/tex]
D. Photon [tex]\varepsilon_{2}[/tex]

Mong các thầy cô và các bạn giúp em bài tập này với ạ. Thật ra thì em không hiểu đề bài cho lắm. Các thầy và các bạn giải thích kĩ giúp em với. Em cảm ơn rất nhiều ạ!

Em Tham Khảo ở đây nhé :
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8589.0