Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: langtuvl trong 09:56:12 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20843Tiêu đề: Bài cực trị điện xoay chiều
Gửi bởi: langtuvl trong 09:56:12 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Đặt điện áp xoay chiều u = [tex]U_{0}[/tex]cos[tex]\omega[/tex]t (V) (U o không đổi và [tex]\omega[/tex] thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với CR2 < 2L. Khi [tex]\omega =\omega _{0}[/tex] thì dòng điện trong mạch đạt cực đại. Khi [tex]\omega =\omega _{1}[/tex] thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt cực đại. Biểu thức của [tex]U_{cmax}[/tex] là:    
Đáp án: [tex]\frac{U\omega_{0} ^{2}}{\sqrt{\omega_{0} ^{4}-\omega_{1} ^{4}}}[/tex]

Chẳng biết đầu óc thế nào mà biến đổi toán mãi không ra đáp án. Xin mọi người chỉ giáo.


Tiêu đề: Trả lời: Bài cực trị điện xoay chiều
Gửi bởi: leaflife trong 10:09:40 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Đặt điện áp xoay chiều u = [tex]U_{0}[/tex]cos[tex]\omega[/tex]t (V) (U o không đổi và [tex]\omega[/tex] thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với CR2 < 2L. Khi [tex]\omega =\omega _{0}[/tex] thì dòng điện trong mạch đạt cực đại. Khi [tex]\omega =\omega _{1}[/tex] thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt cực đại. Biểu thức của [tex]U_{cmax}[/tex] là:   
Đáp án: [tex]\frac{U\omega_{0} ^{2}}{\sqrt{\omega_{0} ^{4}-\omega_{1} ^{4}}}[/tex]

Chẳng biết đầu óc thế nào mà biến đổi toán mãi không ra đáp án. Xin mọi người chỉ giáo.
dùng 2 công thức này bạn nhé
1, [tex]\omega _R^2=\omega _C.\omega _L[/tex]
2,  [tex]U_{Lmax}=U_{Cmax}=\frac{U}{\sqrt{1-\left( \frac{\omega _C}{\omega _L}\right)}^2}[/tex]
mình tính ra [tex]U_{Cmax}=\frac{U.\omega _1^2}{\sqrt{\omega _1^4-\omega _0^4}}[/tex]
mình giải sai hay đáp án có vấn đề chăng???

cũng muốn nói thêm vs bạn trong 3 cái [tex] \omega _R ,\omega _L, \omega _C[/tex] thì [tex]\omega _L[/tex] là lớn nhất
nên đáp án mà bạn đưa có vẻ không phù hợp