Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: timtoi trong 08:20:58 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20838Tiêu đề: Bài dao động cơ khó.
Gửi bởi: timtoi trong 08:20:58 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Khi đưa vật lên hành tinh, vật ấy chỉ chịu một lực hấp dẫn bằng 0,25 lực hấp dẫn mà no chịu ở mặt đất.Giả sử một đồng hồ quả lắc chạy rất chính xác trên mặt đất được đưa lên hành tinh đó.Khi kim phút của đồng hồ này quay được một vòng thì thời gian trong thực tế là
A. 1/2 giờ.              B.2giờ.             C.1/4 giờ.              D.4giờ.
Cám on!!!!


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó.
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:09:45 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
chu kì trên mặt đất là
[tex]T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}[/tex]
Chu kì trên hành tinh
[tex]T' = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g/4}}[/tex] = 2T
Vậy đồng hồ chạy chậm đi gấp đôi
Khi kim phút đồng hồ này quay được 1 vòng thì thực tế đã 2 giờ
 ~O) ~O) ~O)

P/s: trò này vui  :P