Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: NHC.HSBH trong 04:34:58 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20837Tiêu đề: bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: NHC.HSBH trong 04:34:58 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m=1kg và lò xo có độ cứng k=400N/m và chiều dài tự nhiên 25 cm,được treo thẳng đứng.đưa vật đến vị trí cách điểm treo 23,5 cm rồi truyền cho nó 1 vận tốc đầu 0,8 m/s hướng lên.chọn chiều dương hướng xuống,gia tốc của vật khi lò xo có chiều dài 30,5cm là ?
 MONG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN XEM GIÚP   [-O<


Tiêu đề: Trả lời: bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:40:14 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Độ biến dạng ban đầu  [tex]\frac{mg}{k}[/tex] = 2,5 cm
Vậy vị trí ban đầu ứng với li độ là 23,5 - 25- 2,5 = -4
Áp dụng [tex]A^{2} = x^{2} + \frac{v^{2}}{\omega ^{2}}[/tex]
Thu được A = [tex]4\sqrt{2}[/tex]
Tại vị trí lò xo dài 30,5 cm = 27,5 + 3
=> x = 3
Với x = 3 = [tex]\frac{3}{4\sqrt{2}}[/tex] A
=> a =  [tex]\frac{3}{4\sqrt{2}}[/tex] a max
mà a max chắc bạn biết tính rồi
a ở đây sẽ mang dấu âm nha, vì x>0 mà