Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huynhminhkhang trong 04:21:38 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20836Tiêu đề: Bài toán về điện
Gửi bởi: huynhminhkhang trong 04:21:38 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
1) Mạng điện 3 pha có các tải tiêu thụ mắc hình tam giác, mỗi tải tiêu thụ đều chỉ có 1 điện trở R giống nhau. Khi hoạt động bình tổng công suất 3 tải là 2100 W. Giả sử nếu 1 dây pha bị đứt thì tổng công suất tiêu thụ của 3 tải bằng bao nhiêu?
A. 2100 W      B. 1400 W      C.1050 W            D. 700 W

2) Một động cơ điện có công suất tiêu thụ là P không đổi, được mắc vào nguồn điện xoay chiều với f và U không đổi. Cuộn dây quấn của động cơ có điện trở là R và zL=√3 .R. Ban đầu động cơ chưa được ghép nối tiếp với tụ C thì hiệu suất động cơ đạt 60%. Hỏi nếu mắc nối tiếp tụ có điện dung C thỏa zC=zL thì hiệu suất của động cơ là bao nhiêu? Xem hao phí của động cơ là do cuộn dây động cơ có điện trở R
A. 80%          B. 90%            C. 70%               D. 100%

Mong mọi người giúp


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về điện
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 05:27:15 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Câu 1

Công suất bình thường của mỗi tải là 700W
Khi 1 dây pha bị đứt thì 2 tải có dây đứt tạo thành mạch nối tiếp 2R

Công suất tiêu thụ của toàn mạch khi 1 dây pha bị đứt là:
[tex]P' = P_{2} + P_{1} = \frac{U^{2}}{2R} + \frac{U^{2}}{R} = \frac{3}{2} \frac{U^{2}}{R} = \frac{3}{2} 700 = 1050[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về điện
Gửi bởi: masoi_hd trong 07:20:23 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014

2) Một động cơ điện có công suất tiêu thụ là P không đổi, được mắc vào nguồn điện xoay chiều với f và U không đổi. Cuộn dây quấn của động cơ có điện trở là R và zL=√3 .R. Ban đầu động cơ chưa được ghép nối tiếp với tụ C thì hiệu suất động cơ đạt 60%. Hỏi nếu mắc nối tiếp tụ có điện dung C thỏa zC=zL thì hiệu suất của động cơ là bao nhiêu? Xem hao phí của động cơ là do cuộn dây động cơ có điện trở R
A. 80%          B. 90%            C. 70%               D. 100%

Mong mọi người giúp
+ Khi chưa mắc tụ điện: [tex]H_1=\frac{P-I_1^2R}{P}\Rightarrow 1-H_1=\frac{I_1^2R}{P}[/tex]  (1)
+ Khi mắc tụ: [tex]H_2=\frac{P-I_2^2R}{P}\Rightarrow 1-H_1=\frac{I_2^2R}{P}[/tex]  (2)
+ Lấy (2) chia (1): [tex]\frac{1-H_2}{1-H_1}=(\frac{I_2}{I_1})^2[/tex]
+ Do công suất tiêu thụ của động cơ không đổi nên ta có: [tex]P=UI_1cos\varphi _1=UI_2cos\varphi _2\Rightarrow \frac{I_2}{I_1}=\frac{cos\varphi _1}{cos\varphi _2}=\frac{\frac{R}{\sqrt{R^2+3R^2}}}{1}=\frac{1}{2}[/tex]
==>[tex]\frac{1-H_2}{1-H_1}=\frac{1}{4}[/tex] ==> H2 = 0,9