Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

THÔNG TIN DIỄN ĐÀN => THẮC MẮC-GÓP Ý => Tác giả chủ đề:: linh1091996 trong 12:34:17 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20834Tiêu đề: phản ứng dây chuyền
Gửi bởi: linh1091996 trong 12:34:17 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Nhờ thấy cô giúp đỡ
Biết U235 có thể bị phân hạch theo phản ứng sau  n1+U235[tex]\rightarrow[/tex] I139+Y94+3n1. khối lượng các hạt nhân tham gia phản ứng mU=234,9932u mn=1,0087u mI=138,897u  mY=93,89014. Nếu có một lượng hạt nhân U235 đủ nhiều, giả sử ban đầu kích thích cho 10^10 hạt U235 phân hạch theo phương trình trên và sau đó phản ứng dây chuyền xảy ra trong khối hạt nhân đó với hệ số nhân nơtron là k=2. coi phản ứng không phóng xạ gâm, Năng lượng toả ra sau 5 phân hạch dây chuyền đầu tiên ( kể cả các phân hạch kích thích ban đầu)
A 175,85    B 5,45.10^13    C 5,45.10^14      D 8,79.10^12     (MeV)       


Tiêu đề: Trả lời: phản ứng dây chuyền
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 01:02:10 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Nhờ thấy cô giúp đỡ
Biết U235 có thể bị phân hạch theo phản ứng sau  n1+U235[tex]\rightarrow[/tex] I139+Y94+3n1. khối lượng các hạt nhân tham gia phản ứng mU=234,9932u mn=1,0087u mI=138,897u  mY=93,89014. Nếu có một lượng hạt nhân U235 đủ nhiều, giả sử ban đầu kích thích cho 10^10 hạt U235 phân hạch theo phương trình trên và sau đó phản ứng dây chuyền xảy ra trong khối hạt nhân đó với hệ số nhân nơtron là k=2. coi phản ứng không phóng xạ gâm, Năng lượng toả ra sau 5 phân hạch dây chuyền đầu tiên ( kể cả các phân hạch kích thích ban đầu)
A 175,85    B 5,45.10^13    C 5,45.10^14      D 8,79.10^12     (MeV)       

Đầu tiên tính năng lượng của 1 hạt phân hạch tỏa ra

[tex]\Delta E= ( m_n+m_U-m_I-m_Y-3m_n) 931 =[/tex] 175,64246

vậy năng lượng cần tính E = [tex]\Delta E[/tex] (10^10 + 2.10^10 + 4.10^10 + 8.10^10 + 16.10^10 ) = [tex]\Delta E[/tex].31.10^10 = 5,45.10^13

Chú ý đây k phải chỗ đăng bài hỏi
hãy đăng vào box vật lý 12 hay luyện thi đại học ấy
nhờ thầy Điền Quang tách chủ đề hộ ạ