Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Phồng Văn Tôm trong 11:34:36 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20832Tiêu đề: Bài tập điện XC
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 11:34:36 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Nhờ các thầy và các bạn giúp mình bài này

1. Cho mạch như hình vẽ 1, [tex]u_{AB}=U_{o}\cos \omega t(V)[/tex], [tex]\omega[/tex] thay đổi được, [tex]R^{2}=\frac{L}{C}[/tex]. Mạch có cùng hệ số công suất với 2 giá trị [tex]\omega _{1}[/tex] và [tex]\omega _{2}[/tex] thỏa mãn [tex]\frac{\omega _{1}}{\omega _{2}}=n[/tex]

a) Tính [tex]\cos \varphi[/tex] theo [tex]n[/tex]

b) Tính [tex]\frac{U_{R_{1}C}}{U_{R_{2}L}}[/tex] theo [tex]n[/tex]

2. Cho mạch như hình vẽ 2, [tex]u_{AB}=U_{o}\cos \omega t(V)[/tex], [tex]R[/tex] thay đổi được. CMR hệ số công suất của mạch ứng với [tex]R_{1}[/tex] có hệ thức [tex]\cos \varphi _{1}=\frac{1}{\sqrt{n^{2}+1}}[/tex] với

[tex]n=\frac{I_{1}}{I_{2}}[/tex]

Cho e hỏi luôn là công thức trên có hay dùng không ạ?Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện XC
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:09:50 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Nhờ các thầy và các bạn giúp mình bài này

1. Cho mạch như hình vẽ 1, [tex]u_{AB}=U_{o}\cos \omega t(V)[/tex], [tex]\omega[/tex] thay đổi được, [tex]R^{2}=\frac{L}{C}[/tex]. Mạch có cùng hệ số công suất với 2 giá trị [tex]\omega _{1}[/tex] và [tex]\omega _{2}[/tex] thỏa mãn [tex]\frac{\omega _{1}}{\omega _{2}}=n[/tex]

a) Tính [tex]\cos \varphi[/tex] theo [tex]n[/tex]

b) Tính [tex]\frac{U_{R_{1}C}}{U_{R_{2}L}}[/tex] theo [tex]n[/tex]
Mạch có hai điện trở, mà đề cho: [tex]R^{2}=\frac{L}{C}[/tex] là như thế nào ???


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện XC
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 10:41:09 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
ấy chết! em đánh thiếu ạ, [tex]R_{1}=R_{2}=R[/tex]

 :D :D :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện XC
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:41:22 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2014
Xem lời giải bài 1 trong file đính kèm

Bài 2 em đánh máy thiếu giả thiết !


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện XC
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:50:23 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2014
Bài 2 :
I2 là gì vậy?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện XC
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:44:59 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2014
Người gõ bài cần có trách nhiệm với bài viết của mình, ghi đề bài phải rõ ràng, cụ thể, không phải muốn bỏ đoạn nào là bỏ được. Đề bài thiếu tùm lum như vậy, ngoài việc làm mất thời gian người đọc, vì không thể giải được, còn tự mất thời gian của chính mình.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện XC
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 12:01:56 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
Bài 2 :
I2 là gì vậy?
Hình như [tex]I_{1}[/tex] là cường độ lúc có [tex]R_{1}[/tex], [tex]I_{2}[/tex] là lúc có [tex]R_{2}[/tex] anh ạ  :-\