Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Thanhh Trâmm trong 09:12:20 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20831Tiêu đề: Dao động cơ: tính quãng đường lớn nhất nhỏ nhất trong một khoảng thời gian
Gửi bởi: Thanhh Trâmm trong 09:12:20 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Làm sao để tính quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất trong một khoảng thời gian lớn hơn T/2


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ: tính quãng đường lớn nhất nhỏ nhất trong một khoảng
Gửi bởi: Libra.soo trong 09:49:51 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Làm sao để tính quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất trong một khoảng thời gian lớn hơn T/2
...............
Tổng quát hả bạn? Mình thường tùy bài tập và vẽ sơ đồ thời gian để tính. Không biết mọi người như vậy không hay có CT chung?


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ: tính quãng đường lớn nhất nhỏ nhất trong một khoảng
Gửi bởi: masoi_hd trong 10:02:30 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014

Làm sao để tính quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất trong một khoảng thời gian lớn hơn T/2

+ Nếu t < T/2: [tex]S_{max} = 2Asin\frac{\Delta \varphi }{2}[/tex]; [tex]S_{min} = 2A(1-cos\Delta \varphi/2 )[/tex]

+ Nếu t>T/2: Tách [tex]t=n\frac{T}{2}+t'[/tex] trong đó n thuộc N* và 0<t'<T/2
 - Trong thời gian  [tex]n\frac{T}{2}[/tex] vật luôn đi được quãng đường a.2A
 - Trong thời gian t' Smax và Smin tính như trên


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ: tính quãng đường lớn nhất nhỏ nhất trong một khoảng
Gửi bởi: vuvannam3181 trong 04:36:53 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
mình thấy nhiều người dùng công thức nhưng có thể cách này tốt hơn cho bạn
T>T/2 tách ra t=nT/2+t1 quãng đường max tức đi ở cân bằng chia t1 ra làm 2.tính quãng đường từ 0 tới t1/2 rồi nhân 2 ra S vì hai bên như nhau
tương tự Smin ở qua 2 biên dùng vòng tròn và như vậy ta chỉ cần xử lí bài toán quãng đường từ t1 tới t2