Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoalansao11 trong 07:34:21 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20829Tiêu đề: Quang phổ vạch của nguyên tử Hidro
Gửi bởi: hoalansao11 trong 07:34:21 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
   Nếu nguyên tử hidro bị kích thích sao cho electron chuyển lên quỹ đạo N. Số bức xạ tối đa mà nguyên tử hidro có thể phát ra khi electron trở về trạng thái cơ bản?
Theo em có 4 vạch nhưng em không biết có đúng không ạ
            Mong Thầy, Cô và các bạn giúp em ạ!
                                                                                              Em xin chân thành cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Quang phổ vạch của nguyên tử Hidro
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:42:32 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Nếu là một nguyên tử thì
tối đa là 3
K-L ; L-M; M-N


Tiêu đề: Trả lời: Quang phổ vạch của nguyên tử Hidro
Gửi bởi: leoceska trong 09:26:06 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
theo mình là 6 vạch


Tiêu đề: Trả lời: Quang phổ vạch của nguyên tử Hidro
Gửi bởi: Libra.soo trong 09:43:49 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
   Nếu nguyên tử hidro bị kích thích sao cho electron chuyển lên quỹ đạo N. Số bức xạ tối đa mà nguyên tử hidro có thể phát ra khi electron trở về trạng thái cơ bản?
Theo em có 4 vạch nhưng em không biết có đúng không ạ
            Mong Thầy, Cô và các bạn giúp em ạ!
                                                                                              Em xin chân thành cảm ơn!
...................
Vẽ hình ra được kết quả 6 vạch. Dạng bài bày cũng có quy luật để tính, tăng lên 1 mức thêm 3 vạch(theo mình thấy)

Ở mức L:1 , M:3 , N;6 , O:9 ,P: 12 .Tiêu đề: Trả lời: Quang phổ vạch của nguyên tử Hidro
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:08:36 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
   Nếu nguyên tử hidro bị kích thích sao cho electron chuyển lên quỹ đạo N. Số bức xạ tối đa mà nguyên tử hidro có thể phát ra khi electron trở về trạng thái cơ bản?
Theo em có 4 vạch nhưng em không biết có đúng không ạ
            Mong Thầy, Cô và các bạn giúp em ạ!
                                                                                              Em xin chân thành cảm ơn!
...................
Vẽ hình ra được kết quả 6 vạch. Dạng bài bày cũng có quy luật để tính, tăng lên 1 mức thêm 3 vạch(theo mình thấy)

Ở mức L:1 , M:3 , N;6 , O:9 ,P: 12 .6 sao được
chỉ rõ coi


Tiêu đề: Trả lời: Quang phổ vạch của nguyên tử Hidro
Gửi bởi: Libra.soo trong 10:14:13 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
   Nếu nguyên tử hidro bị kích thích sao cho electron chuyển lên quỹ đạo N. Số bức xạ tối đa mà nguyên tử hidro có thể phát ra khi electron trở về trạng thái cơ bản?
Theo em có 4 vạch nhưng em không biết có đúng không ạ
            Mong Thầy, Cô và các bạn giúp em ạ!
                                                                                              Em xin chân thành cảm ơn!
...................
Vẽ hình ra được kết quả 6 vạch. Dạng bài bày cũng có quy luật để tính, tăng lên 1 mức thêm 3 vạch(theo mình thấy)

Ở mức L:1 , M:3 , N;6 , O:9 ,P: 12 .6 sao được
chỉ rõ coi
..................
Từ N về L không chỉ có cách bức xạ hidro nhảy thẳng về TTCB mà có thể xuống M,rồi từ M về L chẳng hạn.
Vì thời gian tồn tại ở mức trên quá ngắn nên khi về tùy vào bước sóng mà có cách nhảy khác nhau. Em nghĩ vậy. Không biết sao ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Quang phổ vạch của nguyên tử Hidro
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:16:48 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
theo mình là 6 vạch

6 vạch khi là 1 ĐÁM NGUYÊN TỬ

và công thức cho trường hợp đám nguyên tử là [tex]\frac{n(n+1)}{2}[/tex] có phải bạn nói đến trường hợp này k?

n tính từ L là 1 M là 2,...


Tiêu đề: Trả lời: Quang phổ vạch của nguyên tử Hidro
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:19:55 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
   Nếu nguyên tử hidro bị kích thích sao cho electron chuyển lên quỹ đạo N. Số bức xạ tối đa mà nguyên tử hidro có thể phát ra khi electron trở về trạng thái cơ bản?
Theo em có 4 vạch nhưng em không biết có đúng không ạ
            Mong Thầy, Cô và các bạn giúp em ạ!
                                                                                              Em xin chân thành cảm ơn!
...................
Vẽ hình ra được kết quả 6 vạch. Dạng bài bày cũng có quy luật để tính, tăng lên 1 mức thêm 3 vạch(theo mình thấy)

Ở mức L:1 , M:3 , N;6 , O:9 ,P: 12 .6 sao được
chỉ rõ coi
..................
Từ N về L không chỉ có cách bức xạ hidro nhảy thẳng về TTCB mà có thể xuống M,rồi từ M về L chẳng hạn.
Vì thời gian tồn tại ở mức trên quá ngắn nên khi về tùy vào bước sóng mà có cách nhảy khác nhau. Em nghĩ vậy. Không biết sao ạ.


bài này nói là nguyên tử hidro theo như câu chữ thì đây là 1 nguyên tử
với 1 nguyên tử để tạo ra tối đa vạch thì nó nhảy từng lớp 1 và sẽ tối đa là 3
với đám nguyên tử thì khác
N là 4 : 1-2 2-3 3-4
              2-4, 1 -4 và 1-3 : tức là 6