Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sun_fun99 trong 09:51:29 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20823Tiêu đề: Trả lời: Dao động điện từ hay
Gửi bởi: sun_fun99 trong 09:51:29 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014
mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm 1 cuộn dây thuần cảm có L không đổi và C thay đổi được. Khi điện dung của tụ là C1 thì lamđa bằng 10m. Từ giá trị C1, nếu tăng điện dung của tụ delta C thì máy thu được sóng có bước sóng lamđa, còn nếu giảm điện dung của tụ một lượng 2 delta C thì máy bắt được sóng có bước sóng lamđa/2. Nếu từ giá tị C1 tăng điện dung của tụ điện thêm 1 lượng 9 delta C thì máy bắt được sóng có lamđa bằng bao nhiêu?

Mong mọi người giải giúp!!!


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điện từ hay
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:00:23 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014
mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm 1 cuộn dây thuần cảm có L không đổi và C thay đổi được. Khi điện dung của tụ là C1 thì lamđa bằng 10m. Từ giá trị C1, nếu tăng điện dung của tụ delta C thì máy thu được sóng có bước sóng lamđa, còn nếu giảm điện dung của tụ một lượng 2 delta C thì máy bắt được sóng có bước sóng lamđa/2. Nếu từ giá tị C1 tăng điện dung của tụ điện thêm 1 lượng 9 delta C thì máy bắt được sóng có lamđa bằng bao nhiêu?

chưa làm rõ mục đích đăng bài
Đọc quy định đi bạn
Mà bạn có thể đăng vào chỗ khác mà
Topic mới cho nó chính chủ ^^


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Dao động điện từ hay
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:40:17 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014
[tex]\lambda = 2\pi c \sqrt{L(C1+x} )[/tex]
[tex] \frac{\lambda }{2}= 2 \pi c \sqrt{L (C1 - 2x)}[/tex]
chia 2 vế 2 phương trình rồi rút ra được C1 = 3x
( a gọi dental C là x cho tiện)
[tex]10 = 2\pi c\sqrt{LC1}[/tex]
xét
[tex]m = 2\pi c\sqrt{L(C1+9x)}[/tex]
[tex]m = 2\pi c\sqrt{4LC1}[/tex] = 20Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Dao động điện từ hay
Gửi bởi: sun_fun99 trong 11:14:48 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014
[tex]\lambda = 2\pi c \sqrt{L(C1+x} )[/tex]
[tex] \frac{\lambda }{2}= 2 \pi c \sqrt{L (C1 - 2x)}[/tex]
chia 2 vế 2 phương trình rồi rút ra được C1 = 3x
( a gọi dental C là x cho tiện)
[tex]10 = 2\pi c\sqrt{LC1}[/tex]
xét
[tex]m = 2\pi c\sqrt{L(C1+9x)}[/tex]
[tex]m = 2\pi c\sqrt{4LC1}[/tex] = 20

tới hai dòng dưới e ko hiểu. là lamđa chứ sao lại là m. hai vế dòng cuối cũng chia cho hai vế nữa đúng ko a


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Dao động điện từ hay
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:19:18 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014
[tex]\lambda = 2\pi c \sqrt{L(C1+x} )[/tex]
[tex] \frac{\lambda }{2}= 2 \pi c \sqrt{L (C1 - 2x)}[/tex]
chia 2 vế 2 phương trình rồi rút ra được C1 = 3x
( a gọi dental C là x cho tiện)
[tex]10 = 2\pi c\sqrt{LC1}[/tex]
xét
[tex]m = 2\pi c\sqrt{L(C1+9x)}[/tex]
[tex]m = 2\pi c\sqrt{4LC1}[/tex] = 20

tới hai dòng dưới e ko hiểu. là lamđa chứ sao lại là m. hai vế dòng cuối cũng chia cho hai vế nữa đúng ko a


a gọi m là cái lamda mới ấy
cái lamda này tăng 9x mà
k phải chia mà là biến đôi
9x = 3C1 nha
như vậy sẽ đc 4C1
và đưa 4 ra ngoài thì cái đoạn là = lamda
vậy là 2 lamda = 20