Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Osiris trong 10:05:20 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20821Tiêu đề: bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Osiris trong 10:05:20 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014
thầy cô và các bạn xem giúp em bài này ạ !
cho mạch điện gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với biến trở R. Đặt vào 2 đu mạch điện áp xoay chiều ổn định . khi R=Ro thì điện áp hiệu dụng trên biến trở và cuộn dây bằng nhau. sau đó tăng R từ giá trị Ro thì
A : công suất mạch tăng rồi giảm
B : công suất biến trở tăng rồi giảm
C : công suất biến trở giảm
D :cường độ dòng điện tăng rồi giảm


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:33:58 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Công suất biến trở
[tex]P= I^{2}R = \frac{U^{2}R}{(R+r)^{2}+ Z_L^{2}}[/tex]
[tex]\frac{U^{2}}{R+2r+\frac{r^{2}+Z_L{2}}{R}}[/tex]
P R max khi cái mẫu min
theo cosin cái mẫu min khi [tex]R^{2} = r^{2} + Z_L^{2}[/tex]
hay là UR = Ucd
vậy lúc R = Ro là P R đang max => đáp án C


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Osiris trong 04:12:51 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Công suất biến trở
[tex]P= I^{2}R = \frac{U^{2}R}{(R+r)^{2}+ Z_L^{2}}[/tex]
[tex]\frac{U^{2}}{R+2r+\frac{r^{2}+Z_L{2}}{R}}[/tex]
P R max khi cái mẫu min
theo cosin cái mẫu min khi [tex]R^{2} = r^{2} + Z_L^{2}[/tex]
hay là UR = Ucd
vậy lúc R = Ro là P R đang max => đáp án C
anh rất siêu ! em rất phục