Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thuytiena9 trong 06:39:14 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20817Tiêu đề: dao động điều hòa
Gửi bởi: thuytiena9 trong 06:39:14 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014
Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai quỹ đạo song song, cùng phương, cùng tần số nhưng lệch pha nhau [tex]\varphi[/tex]. Gọi T là chu kì dao động. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần các chất điểm có cùng li độ là?
A [tex]\frac{T}{2}[/tex]
B T
C [tex]\frac{\varphi T}{2\pi }[/tex]
D [tex]\frac{2\pi T }{\varphi }[/tex]
 ( nhờ thầy cô và các anh chị chỉ giúp, em xin cám ơn )


Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hòa
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 07:16:43 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014
Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai quỹ đạo song song, cùng phương, cùng tần số nhưng lệch pha nhau [tex]\varphi[/tex]. Gọi T là chu kì dao động. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần các chất điểm có cùng li độ là?
A [tex]\frac{T}{2}[/tex]
B T
C [tex]\frac{\varphi T}{2\pi }[/tex]
D [tex]\frac{2\pi T }{\varphi }[/tex]
 ( nhờ thầy cô và các anh chị chỉ giúp, em xin cám ơn )

Theo tớ thì đáp án là T/2
Tại vì 2 cái này nó khác biên độ
Mà để có có cùng li độ trong thời gian ngắn nhất thì chỉ có là qua VTCB
Tại vẽ mấy trường hợp khác đều thấy phải lớn hơn
Bài này tớ làm kiểu mò mò :)) Nếu mà đi thi thì tớ khoanh T/2. Không chắc lắm :))


Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hòa
Gửi bởi: thuytiena9 trong 10:47:36 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014
 :-[ vậy giờ e phải làm sao với bài này ?


Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hòa
Gửi bởi: Libra.soo trong 01:48:50 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai quỹ đạo song song, cùng phương, cùng tần số nhưng lệch pha nhau [tex]\varphi[/tex]. Gọi T là chu kì dao động. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần các chất điểm có cùng li độ là?
A [tex]\frac{T}{2}[/tex]
B T
C [tex]\frac{\varphi T}{2\pi }[/tex]
D [tex]\frac{2\pi T }{\varphi }[/tex]
 ( nhờ thầy cô và các anh chị chỉ giúp, em xin cám ơn )
...............
Bạn xem thử nha!
Cho x1=x2 => tìm được t= (T.[tex]\varphi[/tex])/4[tex]\pi[/tex] + kT/2.
Lần thứ nhất cho k=0,lần thứ hai cho k=1 => t2-t1=T/2
Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hòa
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:30:45 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai quỹ đạo song song, cùng phương, cùng tần số nhưng lệch pha nhau [tex]\varphi[/tex]. Gọi T là chu kì dao động. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần các chất điểm có cùng li độ là?
A [tex]\frac{T}{2}[/tex]
B T
C [tex]\frac{\varphi T}{2\pi }[/tex]
D [tex]\frac{2\pi T }{\varphi }[/tex]
 ( nhờ thầy cô và các anh chị chỉ giúp, em xin cám ơn )
...............
Bạn xem thử nha!
Cho x1=x2 => tìm được t= (T.[tex]\varphi[/tex])/4[tex]\pi[/tex] + kT/2.
Lần thứ nhất cho k=0,lần thứ hai cho k=1 => t2-t1=T/2
đã mặc địch cho biên độ bằng nhau?
Và cái phi sao mà khử đi được chứ?


Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hòa
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:21:41 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai quỹ đạo song song, cùng phương, cùng tần số nhưng lệch pha nhau [tex]\varphi[/tex]. Gọi T là chu kì dao động. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần các chất điểm có cùng li độ là?
A [tex]\frac{T}{2}[/tex]
B T
C [tex]\frac{\varphi T}{2\pi }[/tex]
D [tex]\frac{2\pi T }{\varphi }[/tex]
 ( nhờ thầy cô và các anh chị chỉ giúp, em xin cám ơn )

Em xem trong file đính kèm


Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hòa
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:38:32 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai quỹ đạo song song, cùng phương, cùng tần số nhưng lệch pha nhau [tex]\varphi[/tex]. Gọi T là chu kì dao động. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần các chất điểm có cùng li độ là?
A [tex]\frac{T}{2}[/tex]
B T
C [tex]\frac{\varphi T}{2\pi }[/tex]
D [tex]\frac{2\pi T }{\varphi }[/tex]
 ( nhờ thầy cô và các anh chị chỉ giúp, em xin cám ơn )

Theo tớ thì đáp án là T/2
Tại vì 2 cái này nó khác biên độ
Mà để có có cùng li độ trong thời gian ngắn nhất thì chỉ có là qua VTCB
Tại vẽ mấy trường hợp khác đều thấy phải lớn hơn
Bài này tớ làm kiểu mò mò :)) Nếu mà đi thi thì tớ khoanh T/2. Không chắc lắm :))


chốt lại là a đã không xem ký đề bài
" giữa 2 lần gặp nhau liên tiếp"