Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kimanh trong 02:12:10 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20813Tiêu đề: bài tập giao thoa ánh sáng khó
Gửi bởi: kimanh trong 02:12:10 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014
trong thí nghiệm Yang về hiện tượng giao thoa ánh sang, ánh sang dung làm thí nghiệm là ánh sang trắng có bước song trong khoảng từ 0,4[tex]\mu[/tex] đến 0,75[tex]\mu[/tex]. Khoảng vân của ánh sang đó là 1,2mm. Bề rộng ủa phổ bậc hai là
a. 0,56mm
b. 1,12mm
c. 2,4mm
d. 2,1mm
đáp án chon b các bạn nhéTiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa ánh sáng khó
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 03:26:45 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014
Vói ánh sáng đỏ: [tex]i_{D}=\frac{\lambda _{D}.D}{a}\Rightarrow \frac{D}{a}=\frac{i_{D}}{\lambda _{D}}=1600[/tex]

Với ánh sáng tím: [tex]i_{T}=\frac{\lambda _{T}.D}{a}=1600.0,4.10^{-6}=0,64(mm)[/tex]

Bề rộng QP bậc 2 [tex]\Delta x_{2}=x_{D}_{2}-x_{T}_{2}=2(i_{D}-i_{T})=1,12(mm)[/tex]