Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoalansao11 trong 07:58:30 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20810Tiêu đề: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: hoalansao11 trong 07:58:30 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014
 Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 10 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình [tex]u_{a}=u_{b}= 2cos40\pi t[/tex] ( u tính bằng mm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Xét điểm M ở mặt chất lỏng, nằm trên đường trung trực của AB mà phần tử chất lỏng tại đó dao động ngược pha với nguồn B. Tính khoảng cách MB nhỏ nhất?

Mong Thầy, Cô và các bạn giúp em bài này ạ!
                                                                                                                                             Em xin chân thành cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:08:12 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014
Pha dao động của điểm M
[tex]\frac{\pi (d2+d1)}{\lambda }[/tex]
M thuộc đường trung trực =>
[tex]\frac{\pi 2d}{\lambda }[/tex]
Để dao động ngược pha với nguồn B => [tex]\frac{\pi 2d}{\lambda }[/tex] = [tex]\pi +k2\pi[/tex]
 [tex]\frac{ 2d}{\lambda }[/tex] = [tex]1 + 2k[/tex]
[tex]\lambda = 2cm[/tex]
Vậy d = 1 + 2k
d [tex]\geq[/tex] 5
1+2k [tex]\geq[/tex] 5
2k [tex]\geq[/tex] 4
k[tex]\geq[/tex] 2
Chọn k = 3
=> d = 7

Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: hoalansao11 trong 09:47:17 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014
Pha dao động của điểm M
[tex]\frac{\pi (d2+d1)}{\lambda }[/tex]
M thuộc đường trung trực =>
[tex]\frac{\pi 2d}{\lambda }[/tex]
Để dao động ngược pha với nguồn B => [tex]\frac{\pi 2d}{\lambda }[/tex] = [tex]\pi +k2\pi[/tex]
 [tex]\frac{ 2d}{\lambda }[/tex] = [tex]1 + 2k[/tex]
[tex]\lambda = 2cm[/tex]
Vậy d = 1 + 2k
d [tex]\geq[/tex] 5
1+2k [tex]\geq[/tex] 5
2k [tex]\geq[/tex] 4
k[tex]\geq[/tex] 2
Chọn k = 3
=> d = 7
Em cảm ơn ạ!. Cho em hỏi là k [tex]\geq[/tex] 2. Vậy sao không lấy k = 2 mà lại lấy k = 3 ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: SầuRiêng trong 10:25:03 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014
Em cảm ơn ạ!. Cho em hỏi là k [tex]\geq[/tex] 2. Vậy sao không lấy k = 2 mà lại lấy k = 3 ạ?

Nếu lấy k=2 thì M chính là trung điểm 2 nguồn nha!


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:33:09 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014
Em cảm ơn ạ!. Cho em hỏi là k [tex]\geq[/tex] 2. Vậy sao không lấy k = 2 mà lại lấy k = 3 ạ?

Nếu lấy k=2 thì M chính là trung điểm 2 nguồn nha!

Chính nó !!


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: hoalansao11 trong 07:38:12 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Em cảm ơn ạ!. Cho em hỏi là k [tex]\geq[/tex] 2. Vậy sao không lấy k = 2 mà lại lấy k = 3 ạ?

Nếu lấy k=2 thì M chính là trung điểm 2 nguồn nha!
Vậy cho em hỏi có thể bỏ dấu bằng để không bị nhầm được không ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:39:36 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Em cảm ơn ạ!. Cho em hỏi là k [tex]\geq[/tex] 2. Vậy sao không lấy k = 2 mà lại lấy k = 3 ạ?

Nếu lấy k=2 thì M chính là trung điểm 2 nguồn nha!
Vậy cho em hỏi có thể bỏ dấu bằng để không bị nhầm được không ạ?

Bỏ được nha