Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tieuvicky_pt trong 12:20:13 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20808Tiêu đề: Dao động cơ - Sóng điện từ đề trường chuyên LQĐ - Bình Định
Gửi bởi: tieuvicky_pt trong 12:20:13 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014
Kính nhờ thuầy cô và các bạn giúp em 2 câu sau với ạ. Em xin chân cthành cám ơn
1. Một chất điểm đang dao động điều hòa trên một đoạn thẳng. Trên đoạn thẳng đó, có bảy điểm theo đúng thứ tự H1, H2, H3, H4, H5, H6 và H7 với H4 là vị trí cân bằng của chất điểm. Biết rằng cứ sau 0,25 s thì chất điểm lại đi qua các điểm H1, H2, H3, H4, H5, H6 và H7. Tốc độ của chất điểm khi đi qua H5 là 3[tex]\pi[/tex] (cm/s). Lấy [tex]\pi ^{2}[/tex]= 10. Độ lớn gia tốc của chất điểm khi nó đi qua vị trí H2 là
A. 20 cm/s2.   B. 60 cm/s2.   C. 36[tex]\sqrt{3}[/tex] cm/s2.   D. 12[tex]\sqrt{3}[/tex]cm/s2.

2. Một máy rađa quân sự đặt trên mặt đất ở Đảo Lý Sơn có tọa độ (15 độ 29’B, 108độ12’Đ) phát ra tín hiệu sóng dài truyền thẳng đến vị trí giàn khoan HD 981 có tọa độ (15độ 29’B, 111 độ12’Đ). Cho bán kính Trái Đất là 6400km,  tốc độ lan truyền sóng dài là v = [tex]2\pi /9[/tex]c, và 1 hải lí = 1852m. Sau đó, giàn khoan này được dịch chuyển tới vị trí mới có tọa độ là (15 độ 29’B, x độ Đ), khi đó thời gian phát và thu sóng dài của rađa tăng thêm 0,4[tex]\mu[/tex]s. So với vị trí cũ, giàn khoan đã dịch chuyển một khoảng cỡ bao nhiêu hải lí và xác định x?
A. 46 hải lí và 131012’Đ.   B. 150 hải lí và  135035’Đ.
C. 23 hải lí và 111035’Đ.   D. 60 hải lí và 131012’Đ.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - Sóng điện từ đề trường chuyên LQĐ - Bình Định
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:35:38 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014
bài 1
Dễ thấy 7 điểm chia đường tròn thành 12 phần cung bằng nhau (mỗi đoạn 30 độ)
T/12 = 0,25
=> T = 3 => [tex]\omega[/tex] = [tex]\frac{2\pi }{3}[/tex]

Mỗi đoạn 30 độ => H5 là vị trí có cos = 1/2 hay tức là đang ở A/2
=> v = [tex]\frac{\sqrt{3}V_{max}}{2}[/tex]

=> V max = 2 pi căn 3 = [tex]\omega[/tex] A => [tex]\omega ^{2}A[/tex] = [tex]\frac{40}{\sqrt{3}}[/tex] = [tex]a_{max}[/tex]

Tại H tương ứng a = [tex]\frac{\sqrt{3} a_{max}}{2}[/tex] = 20
 ~O) ~O) ~O)

Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - Sóng điện từ đề trường chuyên LQĐ - Bình Định
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:55:18 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014
2. Một máy rađa quân sự đặt trên mặt đất ở Đảo Lý Sơn có tọa độ (15 độ 29’B, 108độ12’Đ) phát ra tín hiệu sóng dài truyền thẳng đến vị trí giàn khoan HD 981 có tọa độ (15độ 29’B, 111 độ12’Đ). Cho bán kính Trái Đất là 6400km,  tốc độ lan truyền sóng dài là v = [tex]2\pi /9[/tex]c, và 1 hải lí = 1852m. Sau đó, giàn khoan này được dịch chuyển tới vị trí mới có tọa độ là (15 độ 29’B, x độ Đ), khi đó thời gian phát và thu sóng dài của rađa tăng thêm 0,4[tex]\mu[/tex]s. So với vị trí cũ, giàn khoan đã dịch chuyển một khoảng cỡ bao nhiêu hải lí và xác định x?
A. 46 hải lí và 131012’Đ.   B. 150 hải lí và  135035’Đ.
C. 23 hải lí và 111035’Đ.   D. 60 hải lí và 131012’Đ.
Chia sẻ bài giải của Nguyễn Văn Hinh - quán quân thi thử lần 6 - năm 2014 - Diễn Đàn TVVL