Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huynhminhkhang trong 09:50:12 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20805Tiêu đề: Giao thoa sóng
Gửi bởi: huynhminhkhang trong 09:50:12 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2014
Trên mặt nước tại 2 điểm A,B, người ta đặt 2 nguồn sóng cơ kết hợp dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA=6cos(40Πt), uB=8cos(40Πt) (mm). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s, coi biên độ không đổi khi truyền đi.
Trên đoạn thẳng AB, điểm dao động với biên độ 10mm cách trung điểm I của AB một đoạn gần nhất là:
A. 5 mm     
B. 7,5 mm
C. 2,5 mm
D. 10mm

Mong mọi người giúp


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:31:19 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2014
độ lệch pha 2 nguồn
[tex]\frac{2\pi (d_1-d_2)}{\lambda }[/tex]
Để dao động với biên độ 10 cm thì 2 nguồn này vuông pha hay
[tex]\frac{2\pi (d_1-d_2)}{\lambda }[/tex] = [tex]\frac{\pi }{2} +k2\pi[/tex]
[tex]\frac{2 (d_1-d_2)}{\lambda }[/tex] = [tex]\frac{1 }{2} + 2k[/tex]
[tex]\lambda = \frac{v}{f} = \frac{40}{20}= 2[/tex]
thay vô còn lai
d1 - d2 = 1/2 +2k
gần nhất khi k nhỏ nhất
d1-d2 = 1/2 (1)
gọi d là nửa AB thì d1 = d+ x  và d2 = d - x
thay vô (1) 2x = 1/2 => x = 0,25 cm = 2,5 mm
 ~O) ~O) ~O)