Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: onlylove260582 trong 08:23:10 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20803Tiêu đề: Xác định cường độ dòng điện cực đại và hiệu dụng
Gửi bởi: onlylove260582 trong 08:23:10 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2014
Cho dòng điện xoay chiều [tex]i=18\sqrt{2}cos^{2}\left(\omega t+\varphi (A) \right)[/tex]
Xác định cường độ dòng điện cực đại và cường độ dòng điện hiệu dụng
Nhờ mọi người giải thích chi tiết giùm. cảm ơn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: Xác định cường độ dòng điện cực đại và hiệu dụng
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:42:45 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2014
Nhắc nhở thành viên onlylove260582 :

Tác giả không được phép đăng bất kỳ bài nào vào các topic trong khung Chủ đề nổi bật - Tiến tới đề thi ĐH 2014. Đây là nơi giáo viên đăng bài.
Học sinh 12 cần hỏi bài thì đăng vào VẬT LÝ 12 hoặc LUYỆN THI ĐẠI HỌC.
Lần sau sẽ xóa bài đăng của em nếu đăng vào chủ đề trên!


Tiêu đề: Trả lời: Xác định cường độ dòng điện cực đại và hiệu dụng
Gửi bởi: Tóc Dài trong 09:05:39 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2014
Cho dòng điện xoay chiều [tex]i=18\sqrt{2}cos^{2}\left(\omega t+\varphi (A) \right)[/tex]
Xác định cường độ dòng điện cực đại và cường độ dòng điện hiệu dụng
Nhờ mọi người giải thích chi tiết giùm. cảm ơn nhiều

Dòng điện có: [tex]i = I_o cos^2(\omega t + \varphi )[/tex] thì cường độ hiệu dụng là:

[tex]I = \dfrac{I_o \sqrt{3}}{2\sqrt{2}}[/tex]


Áp dụng vào bài tìm ra [tex]I = \sqrt{6}[/tex] và [tex]I_o = 2\sqrt{3}[/tex].

P/s: Công thức này chỉ đúng với đề bài cho [tex]i = I_o cos^2(\omega t + \varphi )[/tex] còn với dạng [tex]u = U_o cos^2(\omega t + \varphi )[/tex] thì không áp dụng dc công thức tính nhanh như trên.

~O)

Tiêu đề: Trả lời: Xác định cường độ dòng điện cực đại và hiệu dụng
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 09:32:03 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2014
Công thức nhanh này chỉ đúng khi mạch KHÔNG CÓ TỤ. Nếu mạch có tụ thì I =9A. Không nên lạm dụng các ct nhanh kiểu này.


Tiêu đề: Trả lời: Xác định cường độ dòng điện cực đại và hiệu dụng
Gửi bởi: onlylove260582 trong 10:19:31 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2014
Nhắc nhở thành viên onlylove260582 :

Tác giả không được phép đăng bất kỳ bài nào vào các topic trong khung Chủ đề nổi bật - Tiến tới đề thi ĐH 2014. Đây là nơi giáo viên đăng bài.
Học sinh 12 cần hỏi bài thì đăng vào VẬT LÝ 12 hoặc LUYỆN THI ĐẠI HỌC.
Lần sau sẽ xóa bài đăng của em nếu đăng vào chủ đề trên!
Dạ thầy thông cảm em chưa quen,từ nay sẻ rút kinh nghiệm


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Xác định cường độ dòng điện cực đại và hiệu dụng
Gửi bởi: huynhminhkhang trong 10:28:04 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2014
Công thức nhanh này chỉ đúng khi mạch KHÔNG CÓ TỤ. Nếu mạch có tụ thì I =9A. Không nên lạm dụng các ct nhanh kiểu này.

Cho mình hỏi làm thế nào mà bạn ra I=9 (A), mình không hiểu


Tiêu đề: Trả lời: Xác định cường độ dòng điện cực đại và hiệu dụng
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 11:24:36 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2014
Cho dòng điện xoay chiều [tex]i=18\sqrt{2}cos^{2}\left(\omega t+\varphi (A) \right)[/tex]
Xác định cường độ dòng điện cực đại và cường độ dòng điện hiệu dụng
Nhờ mọi người giải thích chi tiết giùm. cảm ơn nhiều
Bạn hạ bậc phương trình trên nhé, dùng công thức [tex]\cos ^{2}x=\frac{1+\cos 2x}{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow i=18\sqrt{2}.\frac{1+\cos (2\omega t+2\varphi )}{2}=9\sqrt{2}[1+\cos (2\omega t+2\varphi )]=9\sqrt{2}+9\sqrt{2}\cos (2\omega t+2\varphi )(A)[/tex]

Từ đấy [tex]I_{o}=9\sqrt{2}(A), I_{hd}=\frac{I_{o}}{\sqrt{2}}=9(A)[/tex]