Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hsbienhoa trong 08:08:55 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20788Tiêu đề: Bài tập về sóng
Gửi bởi: hsbienhoa trong 08:08:55 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2014
Hai loa nhỏ tạo thành hai nguồn kết hợp giống nhau đặt trong không khí tại S1, S2 cách nhau 1m. Chúng phát ra âm có tần số 440Hz. Tốc độ truyền âm trong môi trường là 330m/s. Tại điểm M người quan sát nghe được âm thanh to nhất đầu tiên khi đi từ S1 đến S2. Khonagr cách S1M tính theo m
A. 0,25
B. 0,5
C. 0,75
D. 0,125

Em làm tính được lamda=0,75

=> 10/lamda x 2 = 26 điểm cực đại

Ứng với điểm M thì k=13

=> đáp án khác
^^ cho em hỏi e làm vậy thì sai gì??


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về sóng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:18:22 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2014
Xem và đối chiếu
d2 - d1 = k [tex]\lambda[/tex]
dễ có [tex]\lambda = 0,75 m[/tex]
-1,33 [tex]\leq[/tex] k [tex]\leq[/tex] 1,33
=> chọn k = 1
d2 - d1 = 0,75
d2 + d1 = 1
=> d1 = 0.125