Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: domuitetgu trong 01:13:37 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20787Tiêu đề: bai tâp về dòng điên xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: domuitetgu trong 01:13:37 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2014
Mong thầy cô và mọi người giải giúp em bài này :đặt điện áp xoay chiều [tex]u=200\sqrt{2}cos(2\pi ft)[/tex]
ổn định ,f biến thienMach gồm có cuộn cảm thuần L ,điện trở R ,tụ điện C vơi [tex]CR^{2} <R[/tex]
.Khi F=F1 thì Ucmax.Khi F=F2 =F1xcăn3
Thì UL max .Tìm ULmax

Mong thây cô và mọi người giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: bai tâp về dòng điên xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: leaflife trong 07:52:47 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2014
Mong thầy cô và mọi người giải giúp em bài này :đặt điện áp xoay chiều [tex]u=200\sqrt{2}cos(2\pi ft)[/tex]
ổn định ,f biến thienMach gồm có cuộn cảm thuần L ,điện trở R ,tụ điện C vơi [tex]CR^{2} <R[/tex]
.Khi F=F1 thì Ucmax.Khi F=F2 =F1xcăn3
Thì UL max .Tìm ULmax
Mong thây cô và mọi người giúp đỡ
công thức nè p
[tex]U_{Lmax}=U_{Cmax}=\frac{U}{\sqrt{1-\left(\frac{f_L}{f_C} \right)^2}}=100\sqrt{6}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bai tâp về dòng điên xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: domuitetgu trong 12:57:59 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2014
Cảm ơn bạn rất nhiều.Nhưng bạn có thể gjải thich taj sao lạj thế o


Tiêu đề: Trả lời: bai tâp về dòng điên xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:37:54 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2014
Cảm ơn bạn rất nhiều.Nhưng bạn có thể gjải thich taj sao lạj thế o
Tác giả cần gõ đúng tiếng Việt, theo tôi được biết thì trong bảng chữ cái tiếng Việt không có chữ j.


Tiêu đề: Trả lời: bai tâp về dòng điên xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: leaflife trong 03:14:55 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014
Cảm ơn bạn rất nhiều.Nhưng bạn có thể gjải thich taj sao lạj thế o
cái này thật ra mình học lỏm trên VTV2 khi các thầy chữa đề năm ngoái!
ở trang này có một tài liệu rất hay bạn có thể tham khảo
http://www.tuituhoc.com/2013/11/mach-rlc-co-omega-bien-thien.html