Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hsbienhoa trong 11:02:39 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20785Tiêu đề: Bài tập sóng
Gửi bởi: hsbienhoa trong 11:02:39 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2014
Sóng dừng trên day có 2 đầu cố định B là bụng, A là nút gần B nhất, C nằm trong AB biết rằng thời gian B đi qua 2 vị trí có độ lớn bằng biên độ tại C là T/3. Tìm khoảng cách từ C đến A

A. lamda/3
B. lamda/4
C/ lamda/6
D. lamda/8

Em cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:22:13 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2014
Biên độ tại B là 2A
xem hình
=>. biên độ tại C là [tex]A\sqrt{3}[/tex]
[tex]2Asin \frac{2\pi d}{\lambda }= A\sqrt{3}[/tex]
=> d= [tex]\frac{\lambda }{6}[/tex]