Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mrkynvn trong 10:45:52 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20784Tiêu đề: Năng lượng dao động của vật tham gia đồng thời 2 dao động điều hòa...
Gửi bởi: mrkynvn trong 10:45:52 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2014
1. Một vật có khối lượng m= 0,1kg tham gia đồng thời vào hai dao động điều hòa cùng phương,
cùng tần số có phương trình lần lượt là [tex]45cos(10t + \varphi 1) cm[/tex]
 và [tex]35cos(10t + \varphi 2) cm[/tex]. Năng lượng dao động của vật không thể nhận giá trị nào sau đây?

A. 3J                      B. 1J                                  C. 4J                                 D. 2JTiêu đề: Năng lượng dao động của vật tham gia đồng thời 2 dao động điều hòa...
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 11:04:32 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2014
1. Một vật có khối lượng m= 0,1kg tham gia đồng thời vào hai dao động điều hòa cùng phương,
cùng tần số có phương trình lần lượt là [tex]45cos(10t + \varphi 1) cm[/tex]
 và [tex]35cos(10t + \varphi 2) cm[/tex]. Năng lượng dao động của vật không thể nhận giá trị nào sau đây?

A. 3J                      B. 1J                                  C. 4J                                 D. 2Jgọi phương trình tổng hợp là x = A cos ( 10t + phi )
trong tam giác O x1 x thì áp dụng định lí tam giác ta có
45-35 < A < 45+35
=> 10 < A < 80 cm

Thay vào hệ thức tính năng lương W= 1/2 m w^2. A^2 tìm đc 0,05 < W < 3,2 => Chọn C chứ nhỉ  ???


Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng dao động của vật tham gia đồng thời 2 dao động điều h
Gửi bởi: mrkynvn trong 12:16:49 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2014

gọi phương trình tổng hợp là x = A cos ( 10t + phi )
trong tam giác O x1 x thì áp dụng định lí tam giác ta có
45-35 < A < 45+35
=> 10 < A < 80 cm

Thay vào hệ thức tính năng lương W= 1/2 m w^2. A^2 tìm đc 0,05 < W < 3,2 => Chọn C chứ nhỉ  ???

Mình cũng làm như này, cũng ra đáp án là C nhưng đáp án trong đề là D nên mới hỏi