Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huynhminhkhang trong 08:54:42 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20780Tiêu đề: Sóng
Gửi bởi: huynhminhkhang trong 08:54:42 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2014
Trên mặt có 2 nguồn kết hợp cùng pha A và B giao thoa nhau. Gọi O là trung điểm của AB, điểm trên AB có biên độ cực đại gần O nhất cách nó một đoạn 3cm.
Xét 2 điểm M và N trên AB lần lượt cách O là 2cm và 0,5cm.
Vào thời điểm vận tốc dao động của phần tử nước tại N là VN=3cm/s thì vận tốc dao động của phần tử nước tại M là:
A. 2√3 cm/s     B. √3 cm/s      C. -2√3 cm/s       D.  -√3 cm/s

Mọi người giúp với


Tiêu đề: Trả lời: Sóng
Gửi bởi: superburglar trong 09:01:13 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2014
Bìa này bạn vẽ đường tròn lượng giác là ra. Bạn tham khảo trên diễn đàn có mấy bài tương tự đó :3
Còn nếu làm đại số thì hơi dài, cơ mà nhớ được công thức cuối cùng của nó thì nhanh :))


Tiêu đề: Trả lời: Sóng
Gửi bởi: huynhminhkhang trong 09:11:10 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2014
superburglar à, bạn có thể chỉ rõ phần vẽ vòng tròn lượng giác giúp mình không?
Mình không hiểu ý bạn lắm


Tiêu đề: Trả lời: Sóng
Gửi bởi: masoi_hd trong 09:40:56 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2014
+ Hai cực đại liên tiếp trên AB cách nhau [tex]\frac{\lambda }{2}[/tex] nên ta có [tex]\lambda =6cm[/tex].
+ Ta có: [tex]\frac{v_N}{v_M}=\frac{cos(\Pi \frac{AN-BN}{\lambda })}{cos(\Pi \frac{AM-BM}{\lambda })}[/tex]
Với AN - BN = 2ON và AM - BM = 2OM thay vào trên ta được [tex]\frac{v_N}{v_M}=\frac{cos(\Pi \frac{2ON}{\lambda })}{cos(\Pi \frac{2OM}{\lambda })}=\frac{cos(\frac{\Pi }{6})}{cos(\frac{4\Pi }{6})}=-\sqrt{3}[/tex]

Từ đó ==> đáp án


Tiêu đề: Trả lời: Sóng
Gửi bởi: superburglar trong 09:45:46 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2014
+ Hai cực đại liên tiếp trên AB cách nhau [tex]\frac{\lambda }{2}[/tex] nên ta có [tex]\lambda =6cm[/tex].
+ Ta có: [tex]\frac{v_N}{v_M}=\frac{cos(\Pi \frac{AN-BN}{\lambda })}{cos(\Pi \frac{AM-BM}{\lambda })}[/tex]
Với AN - BN = 2ON và AM - BM = 2OM thay vào trên bạn sẽ thu được kết quả


Hehe. Công thức trên chuẩn đó bạn :-p