Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: abcd1234 trong 02:40:34 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20774Tiêu đề: con lắc lò xo.hsbh
Gửi bởi: abcd1234 trong 02:40:34 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2014
m= 0,01kg, k= 1n/m dao động trên mp nằm ngang, hệ số ma sát là 0,1 . ban đầu kéo vật ra khỏi VTCB 1 đoạn d rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần, g=10, tốc độ lớn nhất vật đạt đượ trong quá trình dao động là 10[tex]\sqrt{6}[/tex]cm/s. giá trị của d là ?
mong thầy cô và các bạn giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo.hsbh
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 03:04:55 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2014
m= 0,01kg, k= 1n/m dao động trên mp nằm ngang, hệ số ma sát là 0,1 . ban đầu kéo vật ra khỏi VTCB 1 đoạn d rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần, g=10, tốc độ lớn nhất vật đạt đượ trong quá trình dao động là 10[tex]\sqrt{6}[/tex]cm/s. giá trị của d là ?
mong thầy cô và các bạn giải giúp
Hướng dẫn:
+ Vị trí cân bằng tạm cách vị trí lò xo không biến dạng đoạn: [tex]x_{0}=\frac{\mu mg}{k}=0,01 m= 1 cm[/tex]
+ Tốc độ cực đại của vật dao động tắt dần: [tex]v_{max}=\omega \left(A_{0}-x_{0} \right)\Leftrightarrow 10\sqrt{6}=\sqrt{\frac{k}{m}}\left(d-1 \right)\Rightarrow d=\left(1+\sqrt{6} \right)cm[/tex]