Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: linh1091996 trong 11:38:41 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20769Tiêu đề: bước sóng tia gama
Gửi bởi: linh1091996 trong 11:38:41 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2014
Ra226 phóng xạ anpha biến thành Rn222 có kèm theo bức xạ gama. Biết động năng của hạt anpha 4,54MeV. Khối lượng các hạt Ra,Rn,anpha,e lân lượt 226,025406 ; 222,017574; 4,001505; 0,000549. Bỏ qua động lượng cuả gama. Tìm bước sóng gama


Tiêu đề: Trả lời: bước sóng tia gama
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:32:56 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2014
Đọc lại quy định đăng bài nha
Bài đăng chưa làm rõ mục đích đăng bài


Tiêu đề: Trả lời: bước sóng tia gama
Gửi bởi: giaovienvatly trong 05:13:58 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2014
Bỏ qua động lượng gam ma thì p(anpha) = p(con) => A(anpha).K(anpha) = A(con)K(con). Từ đây tính ra K(con).
 Wtỏa = [m(mẹ)-m(con)-m(anpha)]c^2.
Lấy Wtỏa - K(anpha) - K(con) = [tex]\epsilon \left(\alpha \right)[/tex]
Từ đây tính ra bước sóng hoặc tần số foton gam ma.
Thử làm xem!


Tiêu đề: Trả lời: bước sóng tia gama
Gửi bởi: linh1091996 trong 05:52:35 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2014
Bỏ qua động lượng gam ma thì p(anpha) = p(con) => A(anpha).K(anpha) = A(con)K(con). Từ đây tính ra K(con).
 Wtỏa = [m(mẹ)-m(con)-m(anpha)]c^2.
Lấy Wtỏa - K(anpha) - K(con) = [tex]\epsilon \left(\alpha \right)[/tex]
Từ đây tính ra bước sóng hoặc tần số foton gam ma.
Thử làm xem!
cũng từng làm theo cách này nhưng không có đáp án ạ. đáp án là 5.10^-12m cơ ạ