Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Hữu Trọng Võ trong 11:28:01 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20768Tiêu đề: Dao động của hai con lắc nối với nhau bằng dây treo
Gửi bởi: Hữu Trọng Võ trong 11:28:01 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2014
Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m được gắn chặt vào lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng. Khi vật ở trạng thái cân bằng, lò xo dãn 3cm. Người ta dùng một sợi dây mềm để treo một vật khối lượng m' vào phía dưới vật m. Khi đó, lò xo dãn thêm 1cm. Kích thích cho hệ dao động diều hòa với biên độ lớn nhất có thể. g=10m/s^2. Trong quá trình dao động, thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là ?
 A. 0.4s              B. 0s             C. 0.1s               D. 0.2s


Mong các thầy/ bạn giải giúp  :x


Tiêu đề: Trả lời: Dao động của hai con lắc nối với nhau bằng dây treo
Gửi bởi: masoi_hd trong 11:58:37 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2014
Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m được gắn chặt vào lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng. Khi vật ở trạng thái cân bằng, lò xo dãn 3cm. Người ta dùng một sợi dây mềm để treo một vật khối lượng m' vào phía dưới vật m. Khi đó, lò xo dãn thêm 1cm. Kích thích cho hệ dao động diều hòa với biên độ lớn nhất có thể. g=10m/s^2. Trong quá trình dao động, thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là ?
 A. 0.4s              B. 0s             C. 0.1s               D. 0.2s


Mong các thầy/ bạn giải giúp  :x
Xét vật m': T-P=-m'[tex]\omega ^{2}x[/tex] => Tmin = P-m'[tex]\omega ^{2}A[/tex]
Để hệ dao động điều hòa thì Tmin >=0 <==> [tex]g-\omega ^{2}A\geq 0 \Rightarrow A\leq \frac{g}{\omega ^{2}}=\frac{g}{\frac{k}{m+m'}}=\Delta l_o = 4[/tex]
Vậy trong quá trình dao động lò xo luôn giãn ==> t =0s