Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Libra.soo trong 09:15:33 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20765Tiêu đề: Lực đàn hồi tác dụng lên vật trong con lắc lò xo .
Gửi bởi: Libra.soo trong 09:15:33 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2014
Chiều dài tự nhiên của con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa là 50cm. Khi lò xo có chiều dài 54cm thì vận tốc vật đạt cực đại và lực đàn hồi tác dụng vào vật bằng 2N. Ở vị trí vật có động năng bằng ba lần thế năng lò xo không biến dạng. Khi chiều dài của lò xo cực đại thì lực đàn hồi tác dụng vào vật bằng?
.........................
Em ra đáp án 6N nhưng pp dài dòng,lại không biết đúng không,thầy cô và các bạn xem giúp với ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Lực đàn hồi tác dụng lên vật trong con lắc lò xo .
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:59:13 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2014
Như vậy ở vị trí cân bằng dãn 4 cm
F = k [tex]\Delta l_0[/tex]
=> k = 50 N/m
Tại lo thì Wđ = 3Wt => Wt = W/4 => x = A/2 => A = 2 [tex]\Delta l_0[/tex] = 8 cm
F = (0,08+0,04) * 50 = 6N