Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Libra.soo trong 10:41:56 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20760Tiêu đề: Góc giữa phương chuyển động trong phản ứng hạt nhân .
Gửi bởi: Libra.soo trong 10:41:56 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2014
Cho phản ứng hạt nhân sau: [tex]\alpha[/tex]+ N(7,14) [tex]\rightarrow[/tex]  p + O(8,17). Hạt [tex]\alpha[/tex] chuyển động với động năng K-anpha= 9,7MeV đến bắn vào hạt N đứng yên, sau phản ứng hạt p có động năng Kp= 7,0 MeV. Cho biết mN= 14,003074u; mp= 1,007825u; mO= 16,999133u; m-anpha= 4,002603u. Xác định góc giữa các phương chuyển động của hạt [tex]\alpha[/tex] và hạt p?
................
Thầy cô và các bạn giải giúp em với! Dạng bài tập này có cần vẽ hình không ạ?
(Một số ký hiệu của các hạt em không ghi được,mọi người đọc dùm nhé!)

Tiêu đề: Trả lời: Góc giữa phương chuyển động trong phản ứng hạt nhân .
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:06:43 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2014
[tex]\Delta E[/tex] =
[tex]K_\alpha + \Delta E = K_p +K_O[/tex]
=> [tex]K_O =[/tex]
xem hình
dựa vào cosin để tính góc
nhớ dùng [tex]\vec{P}^{2} = 2mK[/tex]