Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huynhminhkhang trong 07:53:49 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20757Tiêu đề: Dao động điều hòa
Gửi bởi: huynhminhkhang trong 07:53:49 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2014
Ba chất điểm dao động điều hòa trên ba đường thẳng cùng song song với trục Ox và cách đều nhau. Hình chiếu của một trong hai chất điểm phía ngoài trên trục Ox dao động với phương trình x1=6cos⁡(10t-0,5π) cm, hình chiếu của chất điểm ở giữa dao động với phương trình x2=3cos⁡10t cm. Nếu 3 chất điểm luôn thẳng hàng nhau thì hình chiếu của chất điểm còn lại trên trục Ox dao động với phương trình:
   A. x3=6cos⁡(10t-0.25π)                       C. x3=6√2 cos⁡(10t+0.25π)
   B. x3=3√5cos⁡(10t-0.35)                     D. x3=3√5cos⁡(10t+0.35)

Mong mọi người giúp


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 10:29:50 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2014
Ba chất điểm dao động điều hòa trên ba đường thẳng cùng song song với trục Ox và cách đều nhau. Hình chiếu của một trong hai chất điểm phía ngoài trên trục Ox dao động với phương trình x1=6cos⁡(10t-0,5π) cm, hình chiếu của chất điểm ở giữa dao động với phương trình x2=3cos⁡10t cm. Nếu 3 chất điểm luôn thẳng hàng nhau thì hình chiếu của chất điểm còn lại trên trục Ox dao động với phương trình:
   A. x3=6cos⁡(10t-0.25π)                       C. x3=6√2 cos⁡(10t+0.25π)
   B. x3=3√5cos⁡(10t-0.35)                     D. x3=3√5cos⁡(10t+0.35)

Mong mọi người giúp
3 chất điểm thẳng hàng Khi và chỉ Khi

[tex]x_2=\frac{x_1+x_3}{2}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow x_3=2x_2-x_1[/tex]
Bấm máy  =d>
[tex]\Rightarrow[/tex] [tex]x_3=6\sqrt{2}cos(10t+\frac{\pi }{4})[/tex]   ~O)