Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Libra.soo trong 12:18:52 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20752Tiêu đề: Mạch điện RLC có hai giá trị w
Gửi bởi: Libra.soo trong 12:18:52 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2014
Cho mạch điện không phân nhánh RLC với R = 10căn(3)[tex]\Omega[/tex]; C = 63,6 [tex]\mu[/tex]F và cuộn dây thuần cảm L = 0,191 H. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp u = Uo.coswt có giá trị cực đại và pha ban đầu không đổi. Ta thấy có hai giá trị của w la w1 = 100pi rad/s và w2 ứng với một giá trị công suất tiêu thụ của mạch. Nếu cho w biến thiên từ w1 đến w2 thì pha ban đầu của dòng điện biến thiên một lượng là?
................
Thấy cô và các bạn giải giúp em với. Và pp tổng quát nếu gặp dạng bài này thì làm sao ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Mạch điện RLC có hai giá trị w
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 01:05:11 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2014
với [tex]\omega = 100\pi[/tex]
=> [tex]Z_C = 50 \Omega[/tex]
[tex]Z_L = 60 \Omega[/tex]
Pha ban đầu là [tex]tan\varphi = \frac{10}{10\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}[/tex]
=> [tex]\frac{\pi }{6}[/tex]
khi đưa từ w1 đến w2 sẽ thay đổi
2.  [tex]\frac{\pi }{6}[/tex] =  [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Mạch điện RLC có hai giá trị w
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 05:33:36 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2014
pha ban đầu là đại lượng đại số. Trong bài trên, pha ban đầu của i biến thiên từ -π/6 đến +π/3!


Tiêu đề: Trả lời: Mạch điện RLC có hai giá trị w
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 09:45:41 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2014
với [tex]\omega = 100\pi[/tex]
=> [tex]Z_C = 50 \Omega[/tex]
[tex]Z_L = 60 \Omega[/tex]
Pha ban đầu là [tex]tan\varphi = \frac{10}{10\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}[/tex]
=> [tex]\frac{\pi }{6}[/tex]
khi đưa từ w1 đến w2 sẽ thay đổi
2.  [tex]\frac{\pi }{6}[/tex] =  [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]
#bad  =d>
Chi tiết hơn
Khi [tex]\omega =\omega _1[/tex]
Pha ban đầu là [tex]tan\varphi_1 = \frac{10}{10\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}[/tex]
=> [tex]\frac{\pi }{6}[/tex][tex]=\varphi _1_{ui}=\varphi _u_1-\varphi _i_1[/tex] (1)
Khi [tex]\omega =\omega _2[/tex]
Pha ban đầu:
=> [tex]-\frac{\pi }{6}[/tex][tex]=\varphi _2_{ui}=\varphi _u_2-\varphi _i_2[/tex] (2)
Lấy (1) - (2) Thu được.
[tex]\varphi _{i_2}-\varphi _{i_1}=\frac{\pi }{3}[/tex]