Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: timtoi trong 08:06:58 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20741Tiêu đề: Bài sóng dừng khó.
Gửi bởi: timtoi trong 08:06:58 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài 120cm, hai đầu cố định có sóng dừng ổn định. Bề rộng của bụng sóng là 4a.Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động cùng pha có cùng biên độ bằng a là 20cm.Số bụng sóng trên AB là
A. 4.         B. 8.      C. 6.          C. 10.
Cám ơn!!!


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng dừng khó.
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:36:21 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Hướng dẫn:
+ Bề rộng bụng là 4a nên biên độ bụng là A = 2a
+ M và N là hai điểm có cùng biên độ [tex]A_{M}=A_{N}=\frac{A}{2}[/tex] và cùng pha nên suy ra M, N thuộc cùng bó và cách nhau: [tex]\frac{\lambda }{3}=20\Rightarrow \lambda =60cm[/tex]
+ Hai đầu AB cố định nên: [tex]l=k\frac{\lambda }{2}\Rightarrow k=4[/tex] => có 4 bụng
Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng dừng khó.
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:43:31 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Em xem thêm hình