Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: danguyen15 trong 07:55:47 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20740Tiêu đề: Phương trình.
Gửi bởi: danguyen15 trong 07:55:47 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Tìm tham số [tex]m[/tex] để phương trình [tex]xe^{x-3+\frac{2}{x}}+2014=m[/tex] có hai nghiệm dương phân biệt.

(Mong mọi người giải hộ [-O<)