Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Osiris trong 07:01:03 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20739Tiêu đề: sóng âm là lạ
Gửi bởi: Osiris trong 07:01:03 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
thầy cô và các bạn xem giúp ạ !
một người đứng ở chân núi tại điểm có mức cường độ âm do nguồn gửi tới là a (ben), đồng thời âm phản xạ tại đó có mức cường độ âm là b (ben) . tính mức cường độ âm tổng hợp tại đó !Tiêu đề: Trả lời: sóng âm là lạ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:29:05 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Hướng dẫn:
+ Ta có: [tex]L=10lg\frac{I}{I_{0}}\Rightarrow I=I_{0}10^{\frac{L}{10}}[/tex]
+ Mức cường độ âm tổng hợp: [tex]L_{th}=10lg\frac{I_{th}}{I_{0}}=10lg\left(\frac{I_{toi}+I_{px}}{I_{0}} \right)=10lg\left(10^{\frac{a}{10}}+10^{\frac{b}{10}} \right)[/tex]