Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lonchitchit123 trong 11:53:46 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20732Tiêu đề: Bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: lonchitchit123 trong 11:53:46 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
   Một lò xo được treo thẳng đứng , đầu trên cố định , đầu dưới mắc hai vật m1=m2, vật một được nối với vật hai bằng một sợi dây chỉ . Tại vị trí căn bằng lò xo dãn ra một đoạn 6cm. Kéo hai vật đến vị trí lò xo dãn ra 10cm rồi buông . Khi 2 vật đến vị trí lò xo dãn 8cm thì đốt dây chỉ bằg laze. Vật 1 dao động điều hòa với biên độ A. Tính A:

A.3,2cm
B 6,1cm
C 6,0
D. 5,6cm

Em giải ra 3,2cm nhưng không đúng đáp án. Mong thầy cô giải giúp em !!!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:21:06 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2014
Tại vị trí đứt
khi chưa đứt  W = [tex]\frac{1}{2}kx^{2}[/tex] + [tex]\frac{1}{2}mv^{2}[/tex]
                              =  [tex]\frac{1}{2}m \omega ^{2} x^{2}[/tex] + [tex]\frac{1}{2}mv^{2}[/tex]
                             =  [tex]m(\frac{1}{2}\omega ^{2} x^{2}[/tex] + [tex]\frac{1}{2}v^{2})[/tex]
Khi cắt đứt thì khối lượng giảm 1 nửa ( 2 vật nặng như nhau)
=> W' = W/2
[tex]\frac{1}{2}kA^{2}= \frac{1}{2}k'A'^2 = \frac{1}{2}\frac{k}{2}A'^{2}[/tex]
=> A' = A[tex]\sqrt{2}[/tex] = 4 [tex]\sqrt{2}[/tex] = 5,6