Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lonchitchit123 trong 11:41:37 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20730Tiêu đề: Bài tập phóng xạ
Gửi bởi: lonchitchit123 trong 11:41:37 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Mấy đếm xung của một chất phóng xạ, trong lần đo thứ nhất đếm được N1=100 hạt phân rã trong khoảng thời gian t. Lần thứ hai sau lần thứ nhất một ngày , mấy đếm được N2=10 hạt cũng trong khoảng thời gian t. tìm chu kỳ bán rã chủa chất phóng xạ:

A.0,515 ngày
B.0,301 ngày
C.0,825 ngày
D. 0,251 ngày
 
Nhờ thầy cô giúp giùm em! Em cảm ơn !


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập phóng xạ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 02:22:57 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
lần 1 : 100= ( 1 - [tex]2^{\frac{-t}{T}}[/tex]) No = ( 1- x) No
lần 2 : 10 =  ( 1 - [tex]2^{\frac{-t}{T}}[/tex]).No. [tex]2^{\frac{-1}{T}}[/tex] = (1-x) No. [tex]2^{\frac{-1}{T}}[/tex]
chia vế với vế
10 = [tex]2^{\frac{1}{T}}[/tex]
1/T = ln10/ln2
=> T = ln2/ln10 = 0,301 ngày