Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lonchitchit123 trong 11:30:31 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20727Tiêu đề: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: lonchitchit123 trong 11:30:31 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Trên mặt nước có hai điểm A và B ở trên cùng một phương truyền song, cách nhau một phần tư bước song. Tại thời điểm t, mặt thoáng A , B đang cao hơn vị trí cân bằng lần lượt là 0.3 mm và  0,4mm, mặt thoáng ở A đang đi lên còn ở B đang đi xuống . Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Sóng có:

A.   biên độ 0.5mm truyền từ A đến B
B.   biên độ 0.5mm truyền từ B đến A
C.   biên độ 0.7mm truyền từ B đến A
D.   biên độ 0.7mm truyền từ A đến B

Nhờ thầy cô giúp em !! Cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:22:48 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Cái này dùng đường tròn
Bạn xem hình nha
vì lệch nhau lamda/4 => vuông pha
hay góc BOD = 90
dễ dàng chứng minh tam giác OBD = tam giác AOC (g-c-g)
OC = 3 = BD
OD = 4
=> biên độ là OB = 5
B nhanh pha hơn A hay sóng truyền B tới A
chọn B