Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ngovdang trong 08:01:34 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20725Tiêu đề: Một bài Điện xc có f biến thiên khó
Gửi bởi: ngovdang trong 08:01:34 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Cho đoạn mạch xoay chiều RLC, trong đó L là cuộn cảm thuần. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch xoay chiều u= cos(2πft), trong đó tần số thay đổi được. Điều chỉnh giá trị của f thì nhận thấy, khi f=f1 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ 20√5. Khi f=4f1 thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm là 20√5. Khi f=fc thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu tụ điện đạt giá trị cực đại, giá trị cực đại gần giá trị nhất nào sau đây.
A. 48V
B. 62V
C. 56V
D. 44V


Tiêu đề: Trả lời: Một bài Điện xc có f biến thiên khó
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:06:18 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Có 21 bài viết nhưng vẫn vi phạm quy định