Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nguyenvanhungpq trong 01:16:33 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20723Tiêu đề: Xin giúp đỡ bài động cơ điện!
Gửi bởi: nguyenvanhungpq trong 01:16:33 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Nhờ dây dẫn có điện trở tổng cộng R=4 ôm, một cuộn dây có điện trở thuần r=8 ôm tiêu thụ điện năng từ máy phát điện xoay chiều 1 pha với công suất P=32W và hệ số công suất cos(phi)=0,8. Điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây nơi máy phát là bao nhiêu. Đáp án là 12 căn 5 (V).
Mong mọi người giúp đỡ!


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ bài động cơ điện!
Gửi bởi: Alexman113 trong 02:15:21 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Nhờ dây dẫn có điện trở tổng cộng R=4 ôm, một cuộn dây có điện trở thuần r=8 ôm tiêu thụ điện năng từ máy phát điện xoay chiều 1 pha với công suất P=32W và hệ số công suất cos(phi)=0,8. Điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây nơi máy phát là bao nhiêu. Đáp án là 12 căn 5 (V).
Mong mọi người giúp đỡ!
Ta có: [tex]\cos\varphi=\dfrac{r}{\sqrt{r^2+Z_L^2}}\Rightarrow Z_L=6\,\Omega;\,\,\,P=rI^2\Rightarrow I=2\,A\Rightarrow U=I\times\sqrt{\left(R+r\right)^2+Z_L^2}=12\sqrt{5}\,V[/tex]