Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Driger Khánh trong 11:46:57 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20720Tiêu đề: Điện xoay chiều
Gửi bởi: Driger Khánh trong 11:46:57 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
các bạn giải giúp mình nhé :3
trong đooạn mạch RLC ko phân nhánh cho biết cuộn dây có điện trở thuần r=20 ôm và độ tự cảm L=1/5pi H và tụ đei6n5 có điện dung có thể thay đổi dc, đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 HDT xoay chiểu u= 12o căn 2 cos 100pit. điều chỉnh C để hdt hiệu dụng 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại là 40 căn 2. vậy R =?


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: Alexman113 trong 01:56:27 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
các bạn giải giúp mình nhé :3
trong đooạn mạch RLC ko phân nhánh cho biết cuộn dây có điện trở thuần r=20 ôm và độ tự cảm L=1/5pi H và tụ đei6n5 có điện dung có thể thay đổi dc, đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 HDT xoay chiểu u= 12o căn 2 cos 100pit. điều chỉnh C để hdt hiệu dụng 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại là 40 căn 2. vậy R =?
Từ giả thiết suy ra lúc ấy xảy ra cộng hưởng nên [tex]40\sqrt{2}=\dfrac{120\sqrt{20^2+20^2}}{R+20}\Rightarrow\boxed{R=40\,\Omega}[/tex]