Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: congvinh667 trong 08:35:14 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20716Tiêu đề: Vị trí 2 vật tách khỏi nhau
Gửi bởi: congvinh667 trong 08:35:14 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
Mọi người xem giúp em bài này với ạ
Một lò xo nhẹ có k=100N/m đặt nằm ngang, một đầu gắn cố định đầu còn lại gắn với quả cầu nhó có khối lượng m=0,5kg và m được gắn với quả cầu giống hệt nó m1. Hai quả cầu cùng dao động điều hòa theo trục nằm ngang với biên độ 4 cm (ban đầu lò xo nén cực đại). Chỗ gắn giữa hai vật sẽ bị bong nếu lực kéo tại đó đạt đến 1N. Vật m1 sẽ bị tách ra ở vị trí nào??
A. x=2cm
B. x=4cm
C. x=-2 cm
D. x=-4 cm

Bài này mình làm thế này:
Khi F=1 = Fqt=m1.a=m1.[tex]\omega x[/tex]=m1.[tex]\frac{k}{2m}x[/tex]=50x
Vậy x=0,02 cm. Nên vật m1 sẽ tách khỏi m ở vị trí lò xo dãn 2 cm
Em không hiểu sao mà đáp án lại chọn là ở vị trí dãn 4 cm (vị trí biên)??Tiêu đề: Trả lời: Vị trí 2 vật tách khỏi nhau
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 09:31:51 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
Mọi người xem giúp em bài này với ạ
Một lò xo nhẹ có k=100N/m đặt nằm ngang, một đầu gắn cố định đầu còn lại gắn với quả cầu nhó có khối lượng m=0,5kg và m được gắn với quả cầu giống hệt nó m1. Hai quả cầu cùng dao động điều hòa theo trục nằm ngang với biên độ 4 cm (ban đầu lò xo nén cực đại). Chỗ gắn giữa hai vật sẽ bị bong nếu lực kéo tại đó đạt đến 1N. Vật m1 sẽ bị tách ra ở vị trí nào??
A. x=2cm
B. x=4cm
C. x=-2 cm
D. x=-4 cm

Bài này mình làm thế này:
Khi F=1 = Fqt=m1.a=m1.[tex]\omega x[/tex]=m1.[tex]\frac{k}{2m}x[/tex]=50x
Vậy x=0,02 cm. Nên vật m1 sẽ tách khỏi m ở vị trí lò xo dãn 2 cm
Em không hiểu sao mà đáp án lại chọn là ở vị trí dãn 4 cm (vị trí biên)??


E làm đúng rồi! sửa lại tí chút:
 Khi [tex]1=F_{qt}=m_1\omega^2 x[/tex]=50x    ~O)


Tiêu đề: Trả lời: Vị trí 2 vật tách khỏi nhau
Gửi bởi: congvinh667 trong 04:36:46 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Mọi người xem giúp em bài này với ạ
Một lò xo nhẹ có k=100N/m đặt nằm ngang, một đầu gắn cố định đầu còn lại gắn với quả cầu nhó có khối lượng m=0,5kg và m được gắn với quả cầu giống hệt nó m1. Hai quả cầu cùng dao động điều hòa theo trục nằm ngang với biên độ 4 cm (ban đầu lò xo nén cực đại). Chỗ gắn giữa hai vật sẽ bị bong nếu lực kéo tại đó đạt đến 1N. Vật m1 sẽ bị tách ra ở vị trí nào??
A. x=2cm
B. x=4cm
C. x=-2 cm
D. x=-4 cm

Bài này mình làm thế này:
Khi F=1 = Fqt=m1.a=m1.[tex]\omega x[/tex]=m1.[tex]\frac{k}{2m}x[/tex]=50x
Vậy x=0,02 cm. Nên vật m1 sẽ tách khỏi m ở vị trí lò xo dãn 2 cm
Em không hiểu sao mà đáp án lại chọn là ở vị trí dãn 4 cm (vị trí biên)??


E làm đúng rồi! sửa lại tí chút:
 Khi [tex]1=F_{qt}=m_1\omega^2 x[/tex]=50x    ~O)


Vâng ạ thế mà trong một quyển sách nó bảo là ra biên nó mới tách ra nhau ạ? Có lời giải hẳn hoi, em ko hiểu cái nào đúng nữa?