Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: zzgokuzz trong 08:11:48 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20715Tiêu đề: Cần giúp đỡ một bài điện XC.
Gửi bởi: zzgokuzz trong 08:11:48 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
 Đoạn mạch AB gồm AM nối tiếp với MB. Đoạn AM gồm điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MB chỉ có tụ điện có điện dung C với CR2 <2. Đặt vào AB một điện áp uAB=[tex]U\sqrt{2}cos(\omega t[/tex], U ổn định và[tex]\omega[/tex] thay đổi. Khi [tex]\omega =\omega _{C}[/tex] thì điện áp hai đầu tụ C cực đại, khi đó điện áp tức hai đầu đoạn mạch AM và AB lệch pha nhau là a. Giá trị a không thể là:
 A. 70o          B. 80o                 C. 90o                  D. 100o
Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ một bài điện XC.
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 09:55:04 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
Phải sửa giả thiết lại là CR^2 < 2L
Chỉnh w để UC max: [tex]Z^{2}_{L}=Z_{L}.Z_{C}-\frac{R^{2}}{2}\Rightarrow \frac{Z_{L}}{R}.\frac{(Z_{L}-Z_{C})}{R}=-\frac{1}{2}[/tex]
[tex]\Rightarrow tan\varphi_{RL}.tan\varphi=-\frac{1}{2}[/tex]

Vậy a không thể là 90 (vì nếu là 90 thi tích trên phải bằng -1)


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ một bài điện XC.
Gửi bởi: zzgokuzz trong 12:48:05 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Cách này hay và gọn quá. Cho em hỏi là làm sao để thầy nhìn ra là phân tích về tan vậy ạ. Bài này không hiểu sao đáp án lại là 70 độ, 1 lần thằng bạn em xài Co-si để giải bài này cũng ra 70 độ ạ ... Cảm ơn thầy nhiều !


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ một bài điện XC.
Gửi bởi: Alexman113 trong 01:41:33 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Cách này hay và gọn quá. Cho em hỏi là làm sao để thầy nhìn ra là phân tích về tan vậy ạ. Bài này không hiểu sao đáp án lại là 70 độ, 1 lần thằng bạn em xài Co-si để giải bài này cũng ra 70 độ ạ ... Cảm ơn thầy nhiều !
Để [tex]U_{C\,\text{max}}\Leftrightarrow Z_L=Z_C\Leftrightarrow Z_L^2=Z_LZ_C-\left(\dfrac{R}{\sqrt{2}}\right)^2\Rightarrow Z_C=Z_L+\dfrac{R^2}{2Z_L}\Rightarrow Z_C>Z_L[/tex]
Ta có: [tex]\tan a_1\tan a_2=\left(\dfrac{Z_C-Z_L}{R}\right)\dfrac{Z_L}{R}=\dfrac{1}{2}\le\left(\dfrac{\tan a_1+\tan a_2}{2}\right)^2=\left[\dfrac{\tan\left(a_1+a_2\right)}{4}\right]^2=\left(\dfrac{\tan a}{4}\right)^2[/tex]
                   [tex]\Rightarrow \tan a\ge 2\sqrt{2}\Rightarrow a_{\text{min}}\approx 70,53^o\Rightarrow \boxed{A}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ một bài điện XC.
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 11:20:54 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Phải sửa đề bài lại thôi. Hoặc  sửa A thành 72 độ hoặc sửa C thành 92 độ (đáp án chuẩn là a >=70,53 và a # 90  :).
Tham khảo thêm cách cm ở đây:http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20400.msg79592#msg79592 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20400.msg79592#msg79592)