Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Calcifer trong 03:49:46 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20712Tiêu đề: Dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Calcifer trong 03:49:46 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
1. Hai vật A,B dán liền nhau mB= 2mA = 200g, treo vào một lò xo có độ cứng K=50N/m, vật A ở bên trên, vật B ở bên dưới. Nâng vật lên đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên lo=30 cm thì buông nhẹ. Vật dao động điều hòa đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất, vật B bị tách ra. Tính chiều dài ngắn nhất của lò xo?
2. Cho hệ con lắc lò xo, lò xo có độ cứng 100N/m, vật nặng có khối lượng m1= 1kg, ngta treo vật có khối lượng m2= 2kg dưới m1 bằng sợi dây. Khi hệ đang cân bằng thì ngta đốt dây nối. CHọn chiều dương hướng lên, mốc thời gian là lúc hệ bắt đầu chuyển động. Số lần vật qua vị trí lò xo không biến dạng theo chiều dương kể từ lúc vật qua VTCB lần thứ nhất đến thời điểm t=10s là?

Nhờ thầy cô và mọi người giải giúp !!!


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc chịu tác dụng của ngoại lực không đổi
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:57:27 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
Vi phạm quy định chưa làm rõ mục đích đăng bài
Đọc lại quy định dưới link


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:22:30 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
câu 1


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:40:13 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
Câu 2
Khi có 2 vật [tex]\Delta l_0[/tex] = 30 cm
sau khi đốt dây [tex]\Delta l_1[/tex] = 10 cm
=> A = 20 cm
Do chọn chiều dương hướng lên nên vị trí ban đầu xét là -A và vị trí lần đầu tiên qua VTCB là vị trí có góc - pi/2
Vẽ đường tròn ra
T = 0,628
t =10 = 15T + 145T/ 157
vị trí mà lò xo k biến dạng là -A/2
cái 15T => 30 lần qua
cái 145T/157 xấp xỉ 332 độ > 330 độ ( 270 + 60) => qua thêm 2 lần nữa
Vậy tất cả qua 32 lần


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Calcifer trong 08:54:08 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2014
Câu 2
Khi có 2 vật [tex]\Delta l_0[/tex] = 30 cm
sau khi đốt dây [tex]\Delta l_1[/tex] = 10 cm
=> A = 20 cm
Do chọn chiều dương hướng lên nên vị trí ban đầu xét là -A và vị trí lần đầu tiên qua VTCB là vị trí có góc - pi/2
Vẽ đường tròn ra
T = 0,628
t =10 = 15T + 145T/ 157
vị trí mà lò xo k biến dạng là -A/2
cái 15T => 30 lần qua
cái 145T/157 xấp xỉ 332 độ > 330 độ ( 270 + 60) => qua thêm 2 lần nữa
Vậy tất cả qua 32 lần

bạn ơi bài này đáp án ra 16 lần ... >"<


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:28:34 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2014
Câu 2
Khi có 2 vật [tex]\Delta l_0[/tex] = 30 cm
sau khi đốt dây [tex]\Delta l_1[/tex] = 10 cm
=> A = 20 cm
Do chọn chiều dương hướng lên nên vị trí ban đầu xét là -A và vị trí lần đầu tiên qua VTCB là vị trí có góc - pi/2
Vẽ đường tròn ra
T = 0,628
t =10 = 15T + 145T/ 157
vị trí mà lò xo k biến dạng là -A/2
cái 15T => 30 lần qua
cái 145T/157 xấp xỉ 332 độ > 330 độ ( 270 + 60) => qua thêm 2 lần nữa
Vậy tất cả qua 32 lần

bạn ơi bài này đáp án ra 16 lần ... >"<

xin lỗi k đọc kỹ đề bài rồi
quên k để ý " theo chiều dương"


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:31:23 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2014
Câu 2
Khi có 2 vật [tex]\Delta l_0[/tex] = 30 cm
sau khi đốt dây [tex]\Delta l_1[/tex] = 10 cm
=> A = 20 cm
Do chọn chiều dương hướng lên nên vị trí ban đầu xét là -A và vị trí lần đầu tiên qua VTCB là vị trí có góc - pi/2
Vẽ đường tròn ra
T = 0,628
t =10 = 15T + 145T/ 157
vị trí mà lò xo k biến dạng là -A/2
cái 15T => 15 lần qua
cái 145T/157 xấp xỉ 332 độ > 330 độ ( 270 + 60) => qua thêm 1 lần nữa
Vậy tất cả qua 16 lần

bạn ơi bài này đáp án ra 16 lần ... >"<

Đã sửa lại
Bạn thông cảm. Ẩu quá