Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: aliens trong 03:40:21 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20711Tiêu đề: Giúp mình bài tập DĐĐH
Gửi bởi: aliens trong 03:40:21 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
Đề: cho chu kì T và biên độ 2cm. biết trong 1 chu kì, khoảng thời gian vận tốc của vật có giá trị biến thiên trên đoạn từ [tex]-2\pi \sqrt{3}[/tex] cm đến
[tex]2\pi[/tex] cm là T/2. Tần số dao động của vật là?
Theo mình thì sau khoảng thời gian T/2 tương đương với góc quét [tex]\pi[/tex] thì vận tốc chỉ đổi chiều còn độ lớn vẫn bằng nhau nhưng không hiểu sao thầy lại cho như vậy.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài tập DĐĐH
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:56:23 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
chắc thầy cho nhầm ( thiếu ) thôi !!


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài tập DĐĐH
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 05:29:47 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
Thầy em cho nhầm thôi, sửa T/2 lại thành T/4 là làm được.