Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Xuân Định trong 11:07:05 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20708Tiêu đề: Bài Sóng Dừng Khó
Gửi bởi: Xuân Định trong 11:07:05 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
MỘt dây đàng hồi căng ngang.
A là nút
B là bụng gần A nhất với A  = 18 cm
M là điểm trên dây cách B 12 cm
Biết trong 1 Chu Kky2 sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của B nhỏ hơn vận tốc cực đại của M là 0.1s. Tốc độ truyền sóng?

A. 4.8 m/s    B. 5.6 m/s    c. 3.2 m/s    D. 2.4 m/s


Tiêu đề: Trả lời: Bài Sóng Dừng Khó
Gửi bởi: superburglar trong 11:11:06 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
Xem lại Quy Định Cần Thiết đi Bạn nhé :D