Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: domuitetgu trong 07:38:43 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20706Tiêu đề: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: domuitetgu trong 07:38:43 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
thầy cô ơi giải giúp em bài này với:cho 2nguồn sóng kết hợp A,B trên mặt thoáng dao động theo phương trinh Ua=6xcos20piT),Ub=6xcos(20piT+pi/2).Vận tốc truyền sóng là 30m/s,AB=20cm.H là trung điểm của AB,điểm đứng yên gần H nhât và cách H1 đoạn bằng bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: leaflife trong 08:00:29 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
2 nguồn vuông pha=> các điểm đứng yên có [tex]d=\left(k+\frac{1}{4} \right). \frac{\lambda}{2}[/tex]
=> điểm gần H nhất cách H đoạn [tex]\frac{\lambda }{4}=0,375m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: domuitetgu trong 08:22:48 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
ban oi con 1đoan nưa


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 01:13:56 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
thầy cô ơi giải giúp em bài này với:cho 2nguồn sóng kết hợp A,B trên mặt thoáng dao động theo phương trinh Ua=6xcos20piT),Ub=6xcos(20piT+pi/2).Vận tốc truyền sóng là 30m/s,AB=20cm.H là trung điểm của AB,điểm đứng yên gần H nhât và cách H1 đoạn bằng bao nhiêu?

vận tốc lad cm/s hay m/s???