Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bungbeo trong 01:04:12 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20703Tiêu đề: Bài tập con lắc lò xo và điện
Gửi bởi: bungbeo trong 01:04:12 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
Mọi người giúp em 2 câu này với ạ :) e cảm ơn ạ :)
Câu 1: Điện áp u = U0cos(100π.t) (t tính bằng s) được đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Cuộn dây có độ tự cảm L = 0,15/π (H) và điện trở r = 5 căn3 Ω, tụ điện có điện dung C = 10-3/π (F). Tại thời điểm t1 (s) điện áp tức thời hai đầu cuộn dây có giá trị 15 V, đến thời điểm t2 = t1 + 1/75 (s) thì điện áp tức thời hai đầu tụ điện cũng bằng 15 V. Giá trị của U0 bằng ?
A.10 căn3.      b.15.   c.15 căn3.    D.30

Câu 2:
Một con lắc lò xo có độ cứng K, chiều dài l, một đầu gắn cố định, một đầu gắn vào vật có khối lượng m. Kích thích cho lò xo dao động điều hòa với biên độ A= l/2 trên mặt phẳng nằm ngang không có ma sát. Khi lò xo dãn cực đại, tiến hành giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật một đoạn l, khi đó tốc độ dao động cực đại của vật là?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc lò xo và điện
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 06:47:22 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
Ta có: [tex]Z_{rL} = 10\sqrt{3}; Z_{C} = 10; Z = 10[/tex]
urL nhanh pha hơn i 60 => urL nhanh pha hơn uC 150
[tex]u_{rL} =U_{orL}.cos\omega.t_{1}; u_{c}=u_{oC}.cos(\omega.(t_{1}+1/75)-5\pi/6)=-u_{oC}sin\omega.t_{1}[/tex]
[tex]-1=\frac{U_{oC}}{U_{orL}}.tan\omega.t_{1}\Rightarrow tan\omega.t_{1}=-\sqrt{3}\Rightarrow \omega.t_{1}=-60[/tex]
Vậy:[tex]15=U_{o}.\frac{Z_{rL}}{Z}.cos(-60)\Rightarrow U_{o}=10\sqrt{3}[/tex]
Chọn A


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc lò xo và điện
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:48:38 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014

Câu 2:
Một con lắc lò xo có độ cứng K, chiều dài l, một đầu gắn cố định, một đầu gắn vào vật có khối lượng m. Kích thích cho lò xo dao động điều hòa với biên độ A= l/2 trên mặt phẳng nằm ngang không có ma sát. Khi lò xo dãn cực đại, tiến hành giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật một đoạn l, khi đó tốc độ dao động cực đại của vật là?

Vì A = l/2, mà khi lò xo dài cực đại giữ lò xo cách vật l => xem như lò xo mất 1/3 chiều dài, lúc giữ thì thế năng cực đại => lò xo mất 1/3 cơ năng

ta có: k'=3/2k
                                           => A' = 2/3A => [tex]v'_m_a_x=\sqrt{\frac{1,5k}{m}}.\frac{2}{3}A[/tex]

          W' = 2/3 W


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc lò xo và điện
Gửi bởi: bungbeo trong 10:18:51 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
E cảm ơn ạ. Nhưng sao câu 2 lại chiều dài bị mất là l/3 nhỉ ? :(


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc lò xo và điện
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:47:20 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
E cảm ơn ạ. Nhưng sao câu 2 lại chiều dài bị mất là l/3 nhỉ ? :(

Thì chiều dài ở ban đầu là l
Khi lò xa dãn cực đại tức là đến A = l/2
Vậy tổng chiều dài là l+l/2 = 3l/ 2
Khi giữ vật cách A đoạn l/2 thì so với điểm cố định còn dài 3l/2 - l = l/2 => mất l/2