Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hsbienhoa trong 10:00:39 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20699Tiêu đề: Bài tập về con lắc lò xô trong điện trường
Gửi bởi: hsbienhoa trong 10:00:39 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
Con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với biên độ A=5cm. Biết k=50N/m, m=200g, điện tích của vật 10[tex]\mu[/tex]C. Khi vật đến vị trí vân bằng người ta thiết lập 1 điện trường hướng lên có E=0,1MV/m. Tìm biên độ dao động trong trường
A. 5,4 cm
B. 5cm
C. 8cm
D. 12cm

Mong mọi người giúp đỡ  :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về con lắc lò xô trong điện trường
Gửi bởi: leaflife trong 08:20:25 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
Con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với biên độ A=5cm. Biết k=50N/m, m=200g, điện tích của vật 10[tex]\mu[/tex]C. Khi vật đến vị trí vân bằng người ta thiết lập 1 điện trường hướng lên có E=0,1MV/m. Tìm biên độ dao động trong trường
A. 5,4 cm
B. 5cm
C. 8cm
D. 12cm

Mong mọi người giúp đỡ  :D

tại VTCB vật có vận tốc [tex]v=\omega A=25\sqrt{10}cm/s[/tex]
khi tác dungnj lực thì vị trí cân bằng bị kéo lên một đoạn [tex]x=\frac{qE}{k}=2cm[/tex]
=>[tex]A'=\sqrt{x^2+\frac{v^2}{\omega ^2}}\approx 5,4cm[/tex]
chọn A